Sportowa delegacja z Bielska-Bialej w Donaustadt
W dniach 19-21 października 2012 na zaproszenie Pani Helgi Ochrana, radnej 22. dzielnicy Wiednia , Pana Paula Rapp z ASKÖ oraz stowarzyszenia iPolen.at przebywała w Donaustadt delegacja z Bielska-Białej reprezentująca środowisko sportowe tego miasta.
W skład delegacji weszli: Pan Ryszard Radwan – Naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego, Pani Krystyna Kocoł – reprezentująca klub piłkarski BTS „Rekord”, Pan Paweł Połtorzecki – prezes i trener karate w Klubie Sportów Azjatyckich „Atemi” oraz Pan Jacek Broda – pracownik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki.
Celem rewizyty- przypomnijmy, iż w/w przedstawiciele dzielnicy Donaustadt odwiedzili Bielsko-Białą w lutym b.r.- było nawiązanie bezpośrednich kontaktów z klubami sportowymi z Wiednia, a zwłaszcza z 22. dzielnicy, z którą Mały Wiedeń związany jest umową o wzajemną wymianę i współpracę.
Goście z Polski odwiedzili kluby piłkarskie FC Lindenhof United, FC Stadlau oraz 1. Simmeringer Sportclub, spotkali się z przedstawicielami klubu Shobu Karate Vienna oraz zapoznali się z obiektami sportowymi w Donaustadt.
Głównym planowanym efektem wizyty jest współpraca sportowa i wymiana doświadczeń w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, a także wzajemny udział w zawodach i turniejach, organizowanych w Bielsku-Białej i Wiedniu/Donaustadt.

Ponadto na zaproszenie Pana Christiana Gessl z Austriackiej Izby Gospodarczej goście z Bielska-Białej wizytowali obiekty i tereny rekreacyjne, w celu zaprezentowania im możliwości budowy tego typu obiektów w Polsce, przy wykorzystaniu doświadczeń przedsiębiorców austriackich.
Podczas tej wizytacji gościom towarzyszył Pan Jerzy Jędrzejewski, Kierownik Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu.

red, ipolen.at

To może Cię też zainteresować