„Wieden jest inny“- Co miasto planuje dla poprawienia sytuacji migrantow?
Foto: PID/Markus Wache

Pandemia Covid 19 trzymająca nasz świat w żelaznym uścisku od ponad 2 lat, wydobyła na światło dzienne dotkliwie słabości systemów socjalnych i nierówności społeczne. Corona zaostrzyła istniejące już różnice w dostępie do opieki zdrowotnej  oraz  rynku mieszkaniowego, w szkolnictwie, na rynku pracy.

Jedna z grup, które te zjawiska dotknęły najbardziej są migranci. Jak wskazują statystyki wywołane pandemia bezrobocie jest wśród tej grupy osób wyższe, zdalne nauczanie pozostawia u dzieci migrantów większe luki w wykształceniu, a niechęć, podejrzliwość a nawet ataki na tle rasistowsko – nacjonalistycznym w stosunku do członków rożnych wspólnot  narodowościowych w Wiedniu staja się coraz częstsze.

„Wieden jest inny“- Co miasto planuje dla poprawienia sytuacji migrantow?
Foto: PID/Markus Wache

Do społecznych skutków pandemii dochodzą osobiste. Ograniczenie możliwości poruszania się w lockdown przyniosło ze sobą redukcje kontaktów społecznych prowadząca w wielu przypadkach do poczucia izolacji, osamotnienia, a to z kolei do wzrostu stanów lekowych i depresyjnych oraz zaburzeń snu.

Miasto Wiedeń nie pozostaje obojętne na te negatywne zjawiska społeczne. Aby przeciwdziałać i łagodzić skutki pandemii , gremium o nazwie Wiener Integrationsrat pełniące funkcje opiniodawczo-doradcza w Magistracie Miasta Wieden wychodzi z nowymi inicjatywami , jak również próbuje wspierać i rozbudowywać dotychczasowe programy polityki integracyjnej.

Jednym z takich akcentów było spotkanie dla stowarzyszeń i mediów reprezentujących istniejące w mieście grupy narodowościowe. Odbyło się ono w Wiedeńskim Ratuszu końcem kwietnia z inicjatywy Vice-burmistrza i Radnego do Spraw Polityki Integracyjnej, Christopha Wiederkehr. To bez wątpienia słuszna i cenna inicjatywa, bowiem spotkania takie tworzą istotna płaszczyznę komunikacji i dialogu pomiędzy władzami miasta a jego mieszkańcami – w tym przypadku z przedstawicielami Communities szczególnie zagrożonymi i dotkniętymi skutkami pandemii.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane punkty ciężkości działań Abteilung Integration und Diversität na rok 2022. Należą do nich :

  • tworzenie i wspieranie aktywności wspólnot (communities) w bezpośrednim sąsiedztwie
  • dalsza intensyfikacja pracy z rodzicami w placówkach szkolnych
  • stworzenie stanowisk tzw. „nawigatorów zdrowia“
  • dalsza rozbudowa kanałów informacyjnych w wielu jerzykach, które umożliwić mają łatwy dostęp do informacji osobom w niewystarczającym stopniu władającym językiem niemieckim
„Wieden jest inny“- Co miasto planuje dla poprawienia sytuacji migrantow?
Foto: PID/Markus Wache

Miasto chce także położyć większy nacisk na lepsza integracje migrantów na rynku pracy oraz konsekwentnie kontynuować politykę anty-dyskryminacji.

Podczas spotkania w Ratuszu nie zabrakło tez aktualnego tematu skutków wojny na Ukrainie i form możliwości oraz form pomocy dla ukraińskich uchodźców. Przedstawione w tym temacie przez Vice-burmistrza Wiederkehr dane jeszcze raz potwierdziły to, co wielu z nas „Zugrassten“  wie już od dawna – Wiedeń stara się i jest INNY- w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

 

Tekst: Mag. Grazyna Walega

To może Cię też zainteresować