Łączy nas partnerska współpraca - Donaustadt w Bielsku-Białej

Po prawie trzyletnim okresie zawieszenia kontaktów i partnerskiej wymiany w związku z globalnym wydarzeniem, jakim była  pandemia Covid , znów ruszyła  w ramach projektu „ Mały Wiedeń pozdrawia” współpraca pomiędzy  Miastem Bielskiem-Białą a jego partnerską dzielnicą Wiednia- Donaustadt.

W dniach 5-7 maja 2023 r. w Bielsku-Białej gościła delegacja z Miasta Wiednia. W skład delegacji weszli czołowi przedstawiciele władz administracyjnych i politycznych miasta Wiednia i dzielnicy Donaustadt m.in. Pani Ruth Becher – posłanka do parlamentu Austrii  , Pan  Josef Taucher – przewodniczący Rady Miejskiej Wiednia  oraz  radni Miasta Wiedeń i radni dzielnicy Donaustadt .

 Celem tej wizyty było podtrzymanie i zacieśnienie relacji, które łączą oba miasta od juz od 2009 roku.

Owoce tej wspołpracy to niezliczone imprezy kulturalne takie jak koncerty muzyki klasycznej, rockowej, jazzowej i folkowej,  przedstawienia teatralne dla dorosłych oraz dzieci i wystawy plastyczne  w obu wymienionych miastach z udziałem artystów z miasta partnerskiego . Beneficjentem  współpracy są mieszkańcy obu miast, którzy chętnie i licznie odwiedzają te eventy kulturalne. Ale nie stanęło wyłącznie na kulturze. Staraniem  inicjatora projektu „ Mały Wiedeń pozdrawia”- Stowarzyszenia Kulturalno-Informacyjnego  iPolen.at  ,współdziałanie rozszerzone zostało o wymianę sportową dzieci z wiedeńskiego Donaustadt i Bielska-Białej, miasta zwanego w Polsce Małym Wiedniem ( skąd nazwa projektu) . 

5 maja  goście z Wiednia zostali przyjęci przez Prezydenta  Bielska-Białej, Pana Jarosława Klimaszewskiego w bielskim Ratuszu, gdzie przeprowadzili rozmowy dotyczące dalszej  współpracy partnerskiej. Najważniejszym punktem programu było  podpisanie Deklaracji Poparcia dla kandydatury Miasta Bielska-Białej do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Bo dobra współpraca, to nie tylko wymiana artystów i sportowców. To pójście z duchem czasu i  wzajemne wspieranie się i lobowanie także na płaszczyźnie szerszej – europejskiej.  Oba nasze partnerskie miasta- Donaustadt i Bielsko-Biała są najlepszym dowodem na to, iż więcej nas- mieszkańców Europy-  łączy, niż dzieli.

 

Tekst: Grazyna Wałęga

Foto: Szymon Gasowski

To może Cię też zainteresować