Orientacja seksualna
Foto: Tobias Benner / pixelio.de

Pare odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące seksualności i pracy.

Rozmowa kwalifikacyjna to dla wielu osób stresująca sytuacja. Przygotowujesz się i chcesz zrobić jak najlepsze wrażenie. Dla osób nieheteroseksualnych istnieje dodatkowe obciążenie – dręczące pytanie, czy pojawi się seksualność lub ewentualny związek partnerski.

Ale: czy przyszły pracodawca ma w ogóle prawo pytać, jaką orientację seksualną mają kandydaci? Tę i inne kwestie wyjaśniamy z ekspertem ÖGB ds. prawa pracy Charlotte Reiff.

oegb.at: Czy na rozmowie o pracę muszę podać swoją orientację seksualną? Jeśli zostanę o to zapytany, co powinienem zrobić lub odpowiedzieć?

Reiff: Sytuacja prawna jest jasna: pytania o orientację seksualną nie mogą być zadawane. Dotyczą one sfery osobistej. Jeśli zostaniesz o to zapytany, obowiązuje to samo, co w przypadku pytań o ewentualną chęć posiadania dzieci: nie musisz odpowiadać lub nie musisz odpowiadać zgodnie z prawdą.

Ujawnienie czyjejś orientacji seksualnej przez osobę trzecią jest wkroczeniem w prawa wysoce osobiste, które bez zgody osoby zainteresowanej jest zazwyczaj nielegalne. Jeśli „outingowi” towarzyszy molestowanie w miejscu pracy, ustawa o równym traktowaniu przewiduje środki zaradcze i odszkodowanie za szkody.

Nikt nie może być dyskryminowany w pracy z powodu swojej orientacji seksualnej.

 

Czy mogę zostać wykluczony z niektórych miejsc pracy ze względu na moją orientację seksualną?

Nie. Ustawa o równym traktowaniu zabrania dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na orientację seksualną. Ochrona ta jest szeroka i obejmuje również dopuszczenie do pracy. Zabronione jest odmawianie komuś pracy, na przykład dlatego, że on/ona* jest nieheteroseksualny.

 

Mój przełożony dyskryminuje mnie ze względu na moją orientację seksualną – czy to dozwolone, co mam zrobić? 

Nie, to nie jest dozwolone. Ustawa o równym traktowaniu zakazuje dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na orientację seksualną.

Ochrona ta obejmuje również wynagrodzenie, awans, kształcenie i szkolenie oraz inne warunki pracy. Prawo do równego traktowania może być egzekwowane poprzez złożenie skargi do Sądu Pracy i Spraw Socjalnych i/lub wniosku do Komisji ds. Równego Traktowania. Związek zawodowy (lub Izba Pracy) może zapewnić ochronę prawną.

 

Mój przełożony lub koledzy wyśmiewają się z mojej orientacji seksualnej – co mogę zrobić?

Prawo przełożonego lub współpracownika do swobodnego wyrażania opinii jest ograniczone w przypadku naruszenia praw wynikających z ustawy o równym traktowaniu. Ustawa o równym traktowaniu (Gleichbehandlungsgesetz, GlBG) zobowiązuje pracodawców do zapobiegania dyskryminacji i molestowaniu w miejscu pracy.

Pracodawca ma  obowiązek zapewnić skuteczne środki zaradcze w przypadku incydentów i w ten sposób stworzyć środowisko wolne od dyskryminacji, bez dalszego nękania. Właściwy środek zaradczy” musi skutecznie zapobiegać dalszemu nękaniu i może obejmować upomnienie lub przeniesienie do zwolnienia lub redukcji zatrudnienia.

Jeśli tak się nie stanie, pracodawca może odpowiadać za szkody.

 

Co powinienem zrobić, jeśli uważam, że zostałem zwolniony z powodu mojej orientacji seksualnej? 

Wówczas można zaskarżyć zwolnienie lub wypowiedzenie do Sądu Pracy i Spraw Socjalnych lub przyjąć wypowiedzenie, ale domagać się odszkodowania.

 

Na podstawie „ÖGB-Team“ przetlumaczyla i  opracowala

Mag. Grazyna Walega

To może Cię też zainteresować