Wszystko, co powinienes wiedziec o przerwie obiadowej..
Foto: Tobias Benner / pixelio.de

Czy mam prawo do przerwy na lunch?

Tak – choć niekoniecznie dokładnie w południe. Każdy, kto pracuje dłużej niż sześć godzin, ma prawo do półgodzinnej (niepłatnej) przerwy na odpoczynek.

Za zgodą rady zakładowej ta półgodzinna przerwa może być również podzielona np. na dwie przerwy po 15 minut lub trzy przerwy po 10 minut.  

Czy muszę robić przerwy, czy zamiast tego mogę iść wcześniej do domu?

Prawo przewiduje, że praca musi być przerwana na odpoczynek najpóźniej po sześciu godzinach. 

Oznacza to, że nie można zrezygnować z przerwy na odpoczynek. Istnieją jednak również regulacje, np. w układach zbiorowych pracy, że przerwa na odpoczynek musi być płatna 3.

 

 Czy dostanę wynagrodzenie za przerwy?

Zgodnie z ustawą o czasie pracy przerwy na odpoczynek nie są zaliczane do czasu pracy i dlatego nie muszą być opłacane. Muszą być jednak prawdziwym czasem wolnym – pracownik może wykorzystać przerwę np. na załatwienie prywatnych spraw i nie musi być dostępny w czasie wykonywania zadań służbowych.W drodze porozumienia, np. w układach zbiorowych, przerwa może być również zaliczona do czasu pracy.

 

 Czy pracodawca ma prawo mi narzucic , jak mam spędzić przerwę na lunch?

Nie. Masz pełną swobodę w decydowaniu, gdzie i jak chcesz spędzić przerwę. To od Ciebie zależy czy wyjdziesz coś zjeść, uprawiać sport czy pójdziesz na zakupy – Ty decydujesz. 

Jeśli chcesz, możesz w czasie przerwy opuścić swoje miejsce pracy lub teren firmy – szef nie może Ci tego zabronić. 

 

 Czy osoby palące mogą zrobić sobie przerwę pomiędzy nimi?

Nie ma prawnego prawa do przerwy na papierosa. Najlepiej sprawdzić u pracodawcy, kiedy i gdzie wolno palić. To, czy ktoś jest palaczem, czy nie, nie powinno być czynnikiem decydującym w rozmowach o pracę.

 

 Czy mogę sam decydować o tym, kiedy zrobić sobie przerwę?

To zależy od umowy w firmie. Najlepiej zapytać o to swoją radę zakładową lub biuro personalne!

 

 Czy mogę opuścić miejsce pracy w czasie przerwy?

Tak, przerwy nie są czasem pracy!

Możesz opuścić swoje miejsce pracy i nie musisz być dostępny na wezwanie.

 

 

Czy pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy również mają prawo do przerwy?

Tak, nawet pracownicy zatrudnieni na część etatu mają prawo do 30-minutowej przerwy w dniach, w których pracują dłużej niż sześć godzin.

Muszę też pracować w weekendy. Jakie przerwy mi przysługują?

Oczywiście przysługuje Ci również 30-minutowa przerwa w weekend, jeśli pracujesz dłużej niż sześć godzin. Pomiędzy dwoma dniami roboczymi masz prawo do nieprzerwanego dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej jedenaście godzin.

W ciągu tygodnia jako pracownik masz również prawo do nieprzerwanego tygodniowego okresu odpoczynku w wymiarze 36 godzin (odpoczynek weekendowy).

 

Jakie są zasady dotyczące przerw w pracy w home office?

Oczywiście, masz też prawo do przerwy w pracy w domowym biurze. To, kiedy zrobisz sobie przerwę, zależy od Ciebie.

Jedno jest pewne: na koniec zmiany trzeba przepracować uzgodnioną z pracodawcą liczbę godzin. 

Nasza rada: zapisuj jak najdokładniej swój czas pracy i pamiętaj o przestrzeganiu okresów odpoczynku i przerw!

 

Czy młodzi ludzie mają dłuższe przerwy w pracy?

Nie, ale osoby poniżej 18 roku życia mają już prawo do półgodzinnej przerwy, jeśli dzień pracy trwa dłużej niż 4,5 godziny.

 

Również nie bez znaczenia: jak często i jak długo można robić przerwy na toaletę?

Krótkie przerwy na toaletę są traktowane jako czas pracy i nie wliczają się do przerwy na odpoczynek.

 

Na podstawie „ÖGB-Team“ przetlumaczyla i  opracowala

Mag. Grazyna Walega

To może Cię też zainteresować