POWRÓT DO ŻYCIA ZAWODOWEGO PO OKRESIE KARENZKto po okresie Karenz chce powrócić na poprzednie miejsce pracy ma do tego pełne prawo. A oto przegląd najważniejszych przepisów dotyczących tego tematu:

Jeśli macie Państwo zamiar po ukończeniu Karenz podjąć pracę na tym samym stanowisku co uprzednio, to wskazane jest poinformować pracodawcę jak najwcześniej o tym zamiarze. Opłaca się też podczas Karenz utrzymywać kontakt z zakładem pracy lub ewentualnie nawiązać go na około 4 miesiące przed planowanym terminem powrotu – nie jesteście Państwo wprawdzie do tego zobowiązani, na tej drodze można jednak uzyskać odpowiednio wcześniej ważne informacje, np. jak wygląda sytuacja z miejscem pracy, co się w tym względzie zmieniło.

Prawo do powrotu na uprzednie miejsce pracy

Po okresie Karenz obowiązuje 4-tygodniowy okres ochronny, podczas którego pracownik może zostać zwolniony wyłącznie za zgodą sądu pracy ( Arbeits- und Sozialgericht). Jeśli pracodawca nie zgadza się na ponowne zatrudnienie po okresie Karenz, należy go poinformować pisemnie listem poleconym, że jest się gotowym do podjęcia pracy.
Należy również podkreślić, że w tym czasie pracownik nie poczuwa się do wykonywania zawodu aż do momentu ponownego zatrudnienia.

Prawo do poprzedniego stanowiska pracy

Po okresie Karenz pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika na tych samych warunkach jakie były zawarte w umowie o pracę. Jeżeli zatrudnienie na tym samym stanowisku nie jest możliwe, to pracodawca jest zobowiazany do zaoferowania równorzędnej pracy o podobnym profilu.

Nowe godziny pracy

Jeśli po okresie Karenz nastąpiły zmiany profilu wykonywanej pracy, godzin lub miejsca pracy, wskazane jest sprawdzenie, czy zmiany te odpowiadają ustaleniom zawartym w Państwa umowie o pracę. Pierwotna data zatrudnienia pozostaje niezmieniona, przez co gwarantuje zachowanie pełnego prawa do urlopu i wynagrodzenia w czasie choroby.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych podnoszących kwalifikacje zawodowe (Ausbildungsarbeitslosengeld).

Zasiłek dla bezrobotnych można otrzymywać od momentu, kiedy umowa o pracę została zakończona. Można go pobierać równolegle z zasiłkiem opiekuńczym na dzieci (Kinderbetreuungsgeld), pod warunkiem, że otrzymaliście Państwo miejsce dla swojego dziecka w placówce opiekuńczej (przedszkole, żłobek). Jest potrzebne zaświadczenie do przedłożenia w Urzędzie Pracy (Arbeitsmarktservice). Także tutaj obowiązuje granica dochodów.

Na podstawie „AK für Sie – Mitgliederzeitschrift der AK Wien” opracowała
Grażyna Wałęga

To może Cię też zainteresować