CHOROBA PODCZAS URLOPU - CO ROBIĆ?!

Oto kilka porad, jak zachowac sie w przypadku zachorowania ( takze na Covid) podczas urlopu.

Wreszcie upragniony urlop, ale zamiast korzystać z zasłużonego wypoczynku, leżę chora w łóżku. Co się stanie z zaplanowanym urlopem?

Zasadniczo w tej sytuacji obowiązuje następująca reguła: choroba lub wypadek przerywają urlop ale tylko w przypadku, jeśli okres niezdolności do pracy trwa dłużej niż trzy dni kalendarzowe. Chorobę należy naturalnie zgłosić pracodawcy, który ma prawo zażądać przedłożenia po powrocie do pracy zaświadczenia lekarskiego dotyczącego dnia rozpoczęcia, okresu trwania oraz przyczyny zwolnienia chorobowego . Zwolnienie chorobowe nie przerywa urlopu w przypadku, jeśli choroba albo wypadek zostały wywołane z „własnej winy”.

Co mam zrobić, jeśli zachoruję podczas urlopu?  

Każdy, kto zachoruje, powinien udać się do lekarza i uzyskać zwolnienie lekarskie. Istnieje również możliwość telefonicznego zgłoszenia choroby do końca lutego 2022 roku.

Zasadniczo należy niezwłocznie poinformować pracodawcę o chorobie.W przypadku urlopu jest to takze mozliwe dopiero po trzech dniach. Jednakże, jeśli jest jasne, że  choroba potrwa dłużej niż trzy dni, nalezy to zrobic od razu.

Czy istnieje jakiś szczególny formularz, w którym muszę poinformować pracodawcę o moim zwolnieniu lekarskim?

Nie ma wymogów formalno-prawnych. Można również poinformować pracodawcę o swojej chorobie przez WhatsApp, SMS lub e-mail. Pisemne zgłoszenie ma tę zaletę, że w razie wątpliwości łatwiej jest udowodnić  zgłoszenie zwolnienia  pracodawcy. Wiele firm ma własne przepisy dotyczące tego, do kogo lub w jaki sposób należy wysłać zwolnienie lekarskie – na przykład do przełożonego lub działu kadr.

Co stanie się z moim urlopem, jeśli zachoruję?

Jeśli zwolnienie lekarskie trwało dłużej niż trzy dni, nie wykorzystuje się żadnych dni urlopu. Oznacza to, że dni, w których jesteś lub byłeś chory, zostaną dodane do Twojego konta urlopowego.

Ważne: Jeśli jesteś chory tylko przez dwa dni, dni te są liczone jako dni urlopu.

Niezbędne jest również zlozenie pisemnego zwolnienia lekarskiego ,gdy tylko zaczniesz ponownie pracować.

Czy mogę po prostu dodać moje dni zwolnienia lekarskiego do końca urlopu?

Nie. Urlop nie jest przedłużany o dni zwolnienia lekarskiego. Kończy się on w pierwotnie uzgodnionym terminie.

Co się stanie, jeśli podczas urlopu zachoruję na  Covid i zostanę objęty kwarantanną przez władze? 

Można założyć, że choroba będzie trwała dłużej niż trzy dni. Zgodnie z prawem urlopowym, choroba ta  jest traktowana jak każda inna choroba, a dni choroby nie są liczone jako urlop. Jednak ustawa epidemiologiczna lub wydane w tej sprawie rozporządzenie stanowi, że nie wolno wychodzić z domu. Właściwe władze wydają wtedy nakaz odosobnienia, w którym określają, jak należy się zachowywać.

Czy te same zasady obowiązują także w przypadku urlopu za granicą?

Tak, jednakże oprócz zaświadczenia lekarskiego musi zostać przedłożone urzędowe poświadczenie jego autentyczności tzn., iż zostało one wystawione przez osobę uprawnioną do wykonywania zawodu lekarza. W przypadku leczenia szpitalnego wystarczy zaświadczenie o pobycie w danej placówce opieki zdrowotnej.

Co się stanie, jeśli jeszcze w trakcie zaplanowanego urlopu wyzdrowieję? Czy w tym przypadku mogę urlop kontynuować czy też muszę po „chorobowym” podjąć pracę?

W sektorze prywatnym po zwolnieniu chorobowym urlop może być w uzgodnionym terminie nadal konsumowany. W przypadku „öffentliche Dienst” istnieją jednak wyjątki – dokładnych informacji proszę zasięgnąć w dziale personalnym.

Czy w przypadku zwolnienia chorobowego podczas urlopu, urlop mój automatycznie się przedłuża?

Nie – po zakończeniu urlopu musicie Państwo planowo podjąć pracę. Okres zwolnienia chorobowego zostanie doliczony do puli pozostałych dni urlopowych.Natomiast kontynuacja lub następny urlop muszą zostać ustalone na nowo.

Na podstawie „AK für Sie- Mitgliederzeitschrift der AK Wien” przygotowała
Grażyna Wałęga

To może Cię też zainteresować