CHOROBA PODCZAS URLOPU - CO ROBIĆ?!Wreszcie upragniony urlop, ale zamiast korzystać z zasłużonego wypoczynku, leżę chora w łóżku. Co się stanie z zaplanowanym urlopem?

Zasadniczo w tej sytuacji obowiązuje następująca reguła: choroba lub wypadek przerywają urlop ale tylko w przypadku, jeśli okres niezdolności do pracy trwa dłużej niż trzy dni kalendarzowe. Chorobę należy naturalnie zgłosić pracodawcy, który ma prawo zażądać przedłożenia po powrocie do pracy zaświadczenia lekarskiego dotyczącego dnia rozpoczęcia, okresu trwania oraz przyczyny zwolnienia chorobowego . Zwolnienie chorobowe nie przerywa urlopu w przypadku, jeśli choroba albo wypadek zostały wywołane z „własnej winy”.

Czy te same zasady obowiązują także w przypadku urlopu za granicą?

Tak, jednakże oprócz zaświadczenia lekarskiego musi zostać przedłożone urzędowe poświadczenie jego autentyczności tzn., iż zostało one wystawione przez osobę uprawnioną do wykonywania zawodu lekarza. W przypadku leczenia szpitalnego wystarczy zaświadczenie o pobycie w danej placówce opieki zdrowotnej.

Co się stanie, jeśli jeszcze w trakcie zaplanowanego urlopu wyzdrowieję? Czy w tym przypadku mogę urlop kontynuować czy też muszę po „chorobowym” podjąć pracę?

W sektorze prywatnym po zwolnieniu chorobowym urlop może być w uzgodnionym terminie nadal konsumowany. W przypadku „öffentliche Dienst” istnieją jednak wyjątki – dokładnych informacji proszę zasięgnąć w dziale personalnym.

Czy w przypadku zwolnienia chorobowego podczas urlopu, urlop mój automatycznie się przedłuża?

Nie – po zakończeniu urlopu musicie Państwo planowo podjąć pracę. Okres zwolnienia chorobowego zostanie doliczony do puli pozostałych dni urlopowych.Natomiast kontynuacja lub następny urlop muszą zostać ustalone na nowo.

Na podstawie „AK für Sie- Mitgliederzeitschrift der AK Wien” przygotowała
Grażyna Wałęga

To może Cię też zainteresować