PRACA W OGRANICZONYM WYMIARZE GODZIN PRZED EMERYTURĄ
Foto: Tobias Benner / pixelio.de

Macie Państwo przed sobą jeszcze parę lat pracy do emerytury a z drugiej strony z różnych względów potrzebę zredukowania liczby godzin pracy. Czy jest to możliwe?

Tak- muszą jednak zostać spełnione pewne warunki:

• Prawo do tzw. „Altersteilzeit” przysługuje kobietom powyżej 50 roku życia i mężczyznom powyżej 55 roku życia.
• W ciągu ostatnich 15 lat pracy opłacane były skladki ubezpieczeniowe (chodzi konkretnie o tzw.”Arbeitslosenversicherung”).
• „Altersteilzeit” daje prawo do zredukowania czasu pracy w wymiarze od 40% do 60% przy czym w przypadku redukcji
– 40% otrzymacie 80%
– 50% otrzymacie 75%
– 60% otrzymacie 70%
ostatniej miesięcznej pensji.

Do emerytury pozostajecie Państwo ubezpieczeni w pełnym wymiarze. Firma otrzymuje w tym przypadku rekompensatę na wyrównanie powstałych z tego tytułu dodatkowych kosztów (wynagrodzeń, ewentualnie wyższych składek ubezpieczeniowych ect.) od Arbeitsmarktservice. Również prawo do odprawy (Abfertigung) pozostaje nienaruszone.

Należy pamiętać o tym, by zawrzeć z firmą umowę o długości „Altersteilzeit” – maksymalna dlugość: 5 lat.
Szczegolowe informacje na temat „ Altersteilzeit” znajdziecie Panstwo w publikacji Arbeiterkammer

Na podstawie „AK für Sie- Mitgliederzeitschrift der AK Wien” przygotowała
Grażyna Wałęga

To może Cię też zainteresować