Co powinno się wiedzieć o wynagrodzeniu urlopowym/Urlaubsgeld?W Austrii świadczenie urlopowe stało się dla wielu osób ważną częścią wynagrodzenia. Pracownicy wykorzystują je nie tylko do uzupełnienia środków na wakacje, ale także do uzupełnienia konta bankowego lub wykorzystania ich na zbliżające się remonty.

W większości przypadków ekwiwalent urlopowy jest wypłacany w ramach wynagrodzenia (lub pensji) za czerwiec. Związki zawodowe muszą jednak co roku od nowa bronić uprzywilejowanego pod względem podatkowym świadczenia urlopowego. Kto ma prawo do świadczenia urlopowego w Austrii, jak się je oblicza, ile wynosi i na wiele innych pytań odpowiada oegb.at.

Dlaczego w Austrii wypłaca się świadczenie urlopowe? Gdzie uregulowane są kwestie związane z wynagrodzeniem za urlop?

Nie jest ona, jak wielu sądzi, określona przepisami prawa, ale ma swoje umocowanie w układach zbiorowych pracy. Pracownicy otrzymują świadczenia urlopowe, ponieważ związki zawodowe walczyły o nie i bronią ich co roku.

Świadczenie urlopowe – w formie, w jakiej je znamy – istnieje od lat 50. ubiegłego wieku. Od tego czasu związki zawodowe walczą o dodatkowe płace i wynagrodzenia. Celem była dalsza poprawa standardu życia pracowników umysłowych i fizycznych.

Kto otrzymuje świadczenie urlopowe w Austrii? Czy należy mi się świadczenie urlopowe, nawet jeśli pracuję w niepełnym wymiarze godzin, mam marginalne zatrudnienie lub jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony?

Wszyscy pracownicy objęci układem zbiorowym otrzymują świadczenie urlopowe niezależnie od liczby przepracowanych godzin. Oznacza to, że nawet pracownicy zatrudnieni na niewielką skalę lub w niepełnym wymiarze godzin muszą otrzymać od pracodawcy świadczenie urlopowe. Osoby wykonujące wolny zawód nie mają prawa do wynagrodzenia za urlop, chyba że zostało to uzgodnione osobiście i zapisane w umowie.

Ile wynosi wynagrodzenie za czas urlopu w Austrii? Czy świadczenie urlopowe jest zwolnione z podatku?

Zasadniczo wynagrodzenie urlopowe wynosi pełną miesięczną płacę brutto. Zazwyczaj jednak netto zostaje trochę więcej niż w przypadku zwykłej pensji miesięcznej – ponieważ w przeciwieństwie do zwykłego dochodu, wynagrodzenie urlopowe jest korzystniej opodatkowane na korzyść pracownika. Osoby, które nie przepracowały całego roku, otrzymują świadczenie urlopowe proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy.

Kiedy i w jaki sposób wypłacane jest świadczenie urlopowe w Austrii?

Świadczenie urlopowe jest wypłacane przez pracodawcę w taki sam sposób, jak miesięczne dochody – jednorazowo, a następnie zwykle wraz z czerwcowym wynagrodzeniem (lub pensją), albo podzielone na dwa etapy w ciągu roku. W wielu firmach tzw. wypłaty specjalne, tj. wynagrodzenie za urlop i premia świąteczna, są dzielone kwartalnie na cztery wypłaty w roku.

Co dzieje się z moim wynagrodzeniem za czas urlopu, gdy rezygnuję z pracy?

Po zakończeniu stosunku pracy pracownicy w Austrii mają prawo do świadczenia urlopowego za przepracowane miesiące. Kwota ta jest zatem obliczana i wypłacana proporcjonalnie.

Czy w przypadku choroby w Austrii również przysługuje mi świadczenie urlopowe?

Pracownicy mają również prawo do urlopu wypoczynkowego w przypadku choroby, a także do normalnej pensji lub wynagrodzenia.

Czy za pracę w skróconym wymiarze czasu pracy również przysługuje wynagrodzenie urlopowe?

Osoby, które obecnie pracują w niepełnym wymiarze godzin z powodu pandemii Corony w Austrii, otrzymują niższy dochód w wysokości od 80 do 90% normalnego dochodu – ale specjalne świadczenia, takie jak dodatek urlopowy, są wypłacane na podstawie układu zbiorowego, tj. w pełnej wysokości normalnego dochodu przed rozpoczęciem pracy w niepełnym wymiarze godzin.

                                                                                                                                                                          

Na podstawie informacji Österreichische Gewerkschaftsbund przetlumaczyla

Grazyna Walega 

 

 

 

To może Cię też zainteresować