Rekrutacja na Uniwersytet WiedeńskiPodobnie jak w większości krajów niemieckojęzycznych o przyjęcie na studia w Wiedniu ubiegać można się dwa razy w roku. Aktualnie trwa rekrutacja na semestr zimowy 2017/2018, jednak fakt czy rekrutacja jest jeszcze w toku zależy od konkretnego kierunku studiów, tak jest w przypadku np. medycyny, stomatologii, publicystyki i komunikacji i wielu innych kierunków, gdzie konieczne jest napisanie egzaminu wstępnego.


Zobacz więcej informacji na temat studiów w Austrii

Akademiki, Stypendia, Kursy niemieckiego

 

Studia licencjackie:

Przed złożeniem dokumentów należy zasięgnąć informacji o wszelkich dodatkowych wymaganiach dla danego kierunku studiów. Ponieważ część wymaga albo egzaminu wstępnego, albo sprawdzianu konkretnych umiejętności, nie jesteśmy w stanie zająć się każdym kierunkiem z osobna i przytaczamy ogólne zasady rekrutacji, podając również odnośniki do strony Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Rekrutacja na studia odbywa się zasadniczo w trzech krokach. Uniwersytet przygotował bardzo dobrą stronę internetowa, gdzie można wybrać zasady rekrutacji dla:

• obywateli EU/ EWR ze znajomością języka niemieckiego (min. B2) –> http://slw.univie.ac.at/studieren/zulassungsverfahren/zulassung-zu-bachelor-diplomstudien-mit-eu-ewr-reifezeugnis-und-staatsbuergerschaft-und-deutschkenntnissen-auf-niveau-b2-und-hoeher/

• obywateli EU/ EWR bez znajomości języka niemieckiego –> http://slw.univie.ac.at/studieren/zulassungsverfahren/zulassung-zu-bachelor-diplomstudien-mit-euewr-reifezeugnis-und-staatsbuergerschaft-ohne-bzw-mit-geringen-deutschkenntnisse/

• osób pochodzących z krajów poza Unia Europejska ze znajomością języka niemieckiego (min. B2)

• osób pochodzących z krajów poza Unia Europejska bez znajomości języka niemieckiego

Obywateli polskich dotyczą wiec dwa pierwsze postepowania, zależnie od stopnia znajomości języka.

Ze znajomością języka niemieckiego:

Krok 1. zawsze ten sam czyli: wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie Uniwersytetu Wiedeńskiego (https://uspace.univie.ac.at/web/gast/home) By proces ten przebiegł sprawnie, należy przygotować skany dokumentów w formie plików .jpg albo .pdf:

– paszport lub dowód osobisty

– zdjęcie na legitymacje studencka, które musi spełniać podane tutaj kryteria (czyli standardowe dla EU zdjęcie na dokumenty)

Poza tym:
– przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego świadectwo maturalne (jeśli nie jest wystawione po niemiecku lub angielsku)
– świadectwo znajomości języka niemieckiego na poziomie minimum B2; może być to: świadectwo maturalne (z widocznym niemieckim) albo certyfikaty (lista dostępna:
http://slw.univie.ac.at/studieren/zulassungsverfahren/deutschkenntnisse/).

Co ciekawe – świadectwo maturalne ma nieograniczona ważność, pozostałe dokumenty nie mogą być starsze niż 3 lata).

Następnie należy osobiście udać się do Działu Zulassung z oryginalnymi dokumentami (które przesłaliśmy już w formie skanów), tam tez można (wyłącznie karta!) opłacić ÖH-Beitrag (19,20 €) czyli opłatę semestralna, która będzie nam towarzyszyła do końca studiów. Dopiero po uiszczeniu opłaty semestralnej, stajemy się oficjalnie studentami Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Bez znajomości języka – nie jest potrzebne świadectwo znajomości niemieckiego

Podobnie jak w pierwszym przypadku najpierw należy zarejestrować się na u:space, wybierając spośród kierunków studiów te, które maja rozszerzenie: „inkl. Deutschkurs im VWU” np. Mathematik inkl. VWU, zostawiając pole „Nachweis der Deutschkenntnisse” pustym.

Następnie należy udać się do Działu Zulassung (z oryginalnymi dokumentami lub ich kopiami notarialnymi), gdzie otrzymuje się potwierdzenie rejestracji na studia, które umożliwia zapisanie się na kurs niemieckiego w ramach Vorstudienlehrgang Wiener Universitäten (WVU). Uwaga! Oplata za kurs wynosi 1.1160€ (+50 € oplata egzaminacyjna).
Kurs zaczyna się 1.09. Rejestracja na kursy jest możliwa od 21.08. Kurs należy wybrać spośród tych oferowanych przez instytucje partnerskie

 
Po zarejestrowaniu się na kurs należy ponownie osobiście udać się do Działu Zulassung, zabierając wszystkie potrzebne przy 1. Wizycie dokumenty oraz potwierdzenie rejestracji na kurs. Tam lub w innej formie (terminal, e-banking) należy uiścić ÖH-Beitrag, nie jest to równoznaczne z rozpoczęciem studiów. Na początku możliwe jest jedynie zdawanie egzaminów w VWU (jest to traktowane jako nadzwyczajny rodzaj studiów), jeśli poziom B1 albo B2 języka niemieckiego zostanie osiągnięty, należy wprowadzić do u:space dokumenty, które to potwierdzają.

Jednakże, jeśli zarejestrujemy się w tym systemie jedynym akceptowalnym dokumentem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego będzie EDP (Ergänzugsdeutschprüfung) Więcej na ten temat

W przypadku rejestracji w trakcie zdobywania dyplomu/ potwierdzenia kompetencji językowej min. B2 najlepiej skontaktować się z Dzialem Zulassung.

Studia magisterskie

Powyższe zasady rekrutacji dotyczą studiów licencjackich (Bachelor). W przypadku studiów magisterskich:

• możliwe jest studiowanie na kierunku, na który wymagany byłby posiadany dyplom

• oprócz paszportu (dowodu osobistego) i zdjęcia należy przygotować skany dyplomu ukończenia studiów (w języku niemieckim lub angielskim) a w przypadku dokumentów w innym języku – tłumaczenia przysięgle (oraz oryginały)

• suplement dyplomu

• dokument potwierdzający znajomość niemieckiego lub angielskiego (jeśli studia odbywają się w tym języku), oraz – kiedy to konieczne – dokumenty które potwierdzają zawarte w Curiculum umiejętności

Proces postepowania jest w zasadzie tożsamy ze studiami licencjackimi, tutaj jednak wniosek o przyjęcie na studia może zostać:
– przyjęty bez dodatkowych egzaminów
– przyjęty z obowiązkiem zaliczenia różnicy programowej; jednak w wymiarze nie większym niż 30 ECTS – dodatkowe egzaminy są dokładnie określone i należy je zdać paralelnie z normalnym tokiem studiów – najczęściej w ciągu całego czasu trwania studiów, zaleca się jednak by robić to na początku studiów. Ponieważ są to najczęściej przedmioty z poziomu licencjatu, warto wiedzieć ze nie jest nam potrzebne dodatkowe Zulassung na te studia.
– odrzucony jeśli kierunki studiów różnią się diametralnie i nie ma wystarczająco dużej liczby pokrywających się przedmiotów

Terminy rekrutacji:

http://slw.univie.ac.at/studieren/zulassungsverfahren/fristen-fuer-studien-ohne-aufnahme-eignungsverfahren/

Uwaga! Dla niektórych kierunków istnieje również możliwość rozpoczęcia studiów licencjackich, pomimo braku świadectwa maturalnego, w tym celu jednak najlepiej skontaktować się z Studien Service Center, dopytując o szczegóły dla konkretnego kierunku studiów. Więcej informacji w języku niemieckim:

Podane tu informacje maja charakter wyłącznie orientacyjny i zostały zaczerpnięte ze strony internetowej: http://slw.univie.ac.at/studieren/zulassungsverfahren/zulassung/

(Stan na 26.07.2017)
Anna Maria Gacek

To może Cię też zainteresować