Modlitwa
© Bernd Kasper / PIXELIO

Modlitwa służy za potężne narzędzie nawiązania kontaktu z siłą wyższą. Jest wszechobecna w kościołach, sanktuariach, meczetach i wielu innych ośrodkach skupiających wiernych. Może być wymawiana na głos lub w myślach w zależności od preferencji wiernego. Może wiązać się z refleksyjnością, poszukiwaniem sensu oraz może być wykonywana automatycznie, pozbawiona wnikliwości.

Tematyka modlitw jest bardzo szeroka. Zwykle dotyczy zdrowia, bezpieczeństwa, szczęścia, finansów lub odnalezienia własnej drogi. Podmiotem modlitwy może być osoba modląca się, jego bliscy i osoby będące w potrzebie.
Amerykański badacz Clay Routledge w swoich pracach naukowych cytuje badania dowodzące licznych korzyści płynących z modlitwy. Siła modlitwy przyczynia się m.in. do nawiązania bliskości, zaufania między partnerami, przebaczania innym, wykształcenia lepszych technik radzenia sobie ze stresem i nadania sensu w trakcie choroby.
Nie bez powodu obecność księży w szpitalach, hospicjach jest niezbędnym elementem w trakcie choroby pacjenta. Świadomość bycia blisko z Bogiem w kluczowych momentach życia pomaga w nadaniu sensu doświadczanego bólu oraz odzyskania nadziei na polepszenie stanu zdrowia. Chory wówczas ma też okazje do oczyszczenia własnego sumienia ze wszelkich popełnionych błędów i połączenia się z tymi, z którymi nie miał odwagi się pojednać wcześniej. Religia należy wówczas do tzw. podstawowych zasobów jednostki przyczyniając się do wzrostu siły psychicznej w okresie leczenia, rekonwalescencji.

Kolejną korzyścią wynikającą z modlitwy jest lepsze obchodzenie się ze złością. Osoby praktykujące modlitwę są mniej podatne na wybuchy agresji. Potrafią lepiej się kontrolować i wyciszać. Tak jak w przypadku medytacji, regularna modlitwa sprzyja równowadze emocjonalnej i nie utożsamianiu się w pełni ze swoimi emocjami. Pociąga to za sobą także większą akceptację niechcianych wydarzeń i lepsze przystosowanie się do nowych sytuacji.

Zaletą modlitwy jest również większa zdolność do przebaczania. Osoby modlące się za swoich bliskich są bardziej skłonne im wybaczyć za popełnione błędy. Dzięki modlitwie osoba wierząca może wyzbyć się niechęci, żalu i pretensji, które w innym wypadku mogłyby zalegać znacznie dłużej. Idzie to w parze w byciu wdzięcznym w życiu i dziękowaniu za to Bogu/ sile wyższej. Tylko w ten sposób wierzący ma szansę nie zazdrościć innym ich dóbr i być przepełnionym satysfakcją z tego co sam posiada.

Mgr Ewelina Bąk

To może Cię też zainteresować