Skąd w ostatnim czasie takie zainteresowanie narcyzmem?
© Helmut J. Salzer / PIXELIO

Narcyzm w obecnych realiach jest odpowiedzią na wymagania współczesnej kultury, która kładzie nacisk na JA, Rób co TY chcesz, Realizuj SWÓJ potencjał. Nie bierze pod uwagę negatywnych konsekwencji takiej postawy jak: poczucie pustki czy samotności. Niewątpliwie zjawisko to związane jest silnie z panującymi warunkami społeczno kulturowymi, które wyplukają takie cechy narcystyczne.

Narcyzm jest niewątpliwie sposobem radzenia ze stresem czy trudnościami obecnej trudnej rzeczywistości. Na dodatek media włączając portale typu Facebook promują postawę JESTEM ŚWIETNY(A), wszyscy chcą mnie słuchać czy oglądać. Pracodawcy w dużych firmach doceniają pracowników o narcystycznym usposobieniu, którzy szybko, śmiało wspinają sie po szczeblach kariery będąc pewnym siebie, często mają oni cechy przywódcze. To przekonanie o własnym geniuszu często bywa przeszkodą do realizacji owocnej pracy w zespole i podejmowania właściwych, strategicznych, kompleksowych decyzji.

Czy wszyscy narcyści są jednakowi?

Niektórzy są towarzyscy, mili i zabawni, dopóki związek jest powierzchowny – czyli jeżeli nie jesteśmy od nich zależni i nie mamy wobec nich oczekiwań. Inni z drugiej strony mogą być podli i źli, ponieważ potrzebują poniżenia innych, aby się sami czuli dobrze , odpowiednio dowartościowani. Jedni mają łagodne oznaki, drudzy mają poważny przypadek choroby – czyli objawy tego typu osobowości mogą być różne.

Po czym rozpoznać patologicznego narcystę? W piątej edycji DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ukazała się lista cech. kórte ułatwiają nam zrozumienie kiedy faktycznie mamy do czynienia z narcystą:

1. Kiedy dana osoba myśli, że jest niezmiernie ważna lub wręcz genialna
2. Kiedy dana osoba zajmuje się obsesyjnie fantazjami o nieograniczonym swoim sukcesie, idealnej miłości czy mocy. Kiedy jest przekonana o swojej doskonałości i urodzie.
3. Kiedy dana osoba wierzy, że jest wyjątkowa i ,ze może być zrozumiana tylko przez inne wyjątkowe osoby/ Wg niej powinna się właśnie otaczać takimi osobami
4. Kiedy dana osoba nadmiernie potrzebuje ciągłego podziwu
5. Kiedy dana osoba jest przekonana do tego, że przysługują jej specjalne prawa i ma w związku z tym nieuzasadnione oczekiwania.
6. Kiedy dana osoba wykorzystuje innych w relacjach międzyludzkich.
7.Kiedy danej osobie brakuje empatii – nie potrafi lub nie chce zauważyć potrzeb i uczuć innych
8. Kiedy dana osoba często jest zazdrosna o innych lub wierzy, że inni są zazdrośni o nią
9. Kiedy dana osoba pokazuje aroganckie, niegrzeczne zachowania lub nastawienie

Trzeba mieć świadomość, że ludzie z zaburzeniami narcystycznymi są przekonani o własnej wyższości. Mają rozwinięte poczucie własnej godności i szczególnie wyczuleni na krytykę. Łatwo u nich o reakcje gniewu czy złości. Często maja problemy w związku z partnerem czy w pracy w zespole. Są przekonani, że tylko prawdziwi specjaliści, eksperci są kompetentni aby im pomóc. Jeśli objawy takie występują u osoby w okresie dorastania radzi sie wstrzymać z terapią do uzyskania pełnoletniości. Leczenie osób z zaburzeniami narcystycznymi wymaga terapii psychodynamicznej i psychoanalitycznej.

Mag Paula Firley

To może Cię też zainteresować