W trosce o oczyCzęsto zapominamy jak wielką rolę w naszym życiu pełnią oczy, a jest to przecież narząd o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania człowieka. Brak zdolności widzenia, na tle możliwości utraty innych zmysłów, niesie ze sobą największą utratę autonomii.
Zazwyczaj nie myślimy o ochronie oczu, a przecież potrzebują jej one tak samo jak inne organy naszego ciała „Zwierciadło duszy” jak zwykło się mawiać jest też zwierciadłem problemów zdrowotnych człowieka, także tych o podłożu psychologicznym.

Lepsze niż najdoskonalszy aparat fotograficzny

Oko jest jednym z najbardziej skomplikowanych i zarazem najdelikatniejszych narządów naszego ciała. Pełni nieocenioną rolę w funkcjonowaniu jednostki także w życiu społecznym. Pod względem złożoności budowy przoduje wśród innych występujących u zwierząt narządów, nawet wśród tych, które charakteryzują się o wiele lepszą od nas zdolnością widzenia. Oko odpowiada za percepcję kształtów, odległości, barw i trójwymiarowości obrazu. Stanowi funkcję pośrednika, wychwytuje promienie świetlne i przekazuje je do mózgu, który jest ostatecznym adresatem i interpretatorem przekazu. Dlatego w przypadku uszkodzeń mózgu może dojść nawet do całkowitej utraty wzroku przy zachowaniu zdrowych oczu. W najprostszym skrócie można porównać oko do aparatu fotograficznego. Promienie świetlne przechodzą przez rogówkę, następnie przez ciecz wodnistą jamy przedniej, przedostając się do źrenicy (pełniącej rolę przesłony) następnie przechodzą przez soczewkę i ciało szkliste docierając do siatkówki, którą z kolei można przyrównać do światłoczułej błony fotograficznej, gdyż to właśnie na niej mnóstwo zakończeń nerwowych odbiera bodźce i ostatecznie za pomocą nerwu wzrokowego przekazuje do płata potylicznego mózgu. Oprócz tego każda gałka oczna jest zaopatrzona w sześć niezbędnych do poruszania nią mięśni. Dzięki ich doskonałej koordynacji jesteśmy w stanie widzieć spójny obraz, a nie podwójny. Oczy są narządem niezwykłym nie tylko ze względu na ich skomplikowaną budowę, ale także na procesy chemiczne, które w nich zachodzą. Promienie świetlne zostają bowiem zamienione na impulsy nerwowe. W procesie tym bierze udział rodopsyna, inaczej zwana purpurą czerwoną, która jest światłoczułym barwnikiem. Reakcje zachodzą w receptorach nerwowych, czopkach (w liczbie kilku milionów) odpowiedzialnych za ostrość wzroku i widzenie barwne, oraz w pręcikach (około stu milionów) odpowiedzialnych za widzenie czarno-białe, a więc zdolność przystosowania się oka do widzenia w ciemności.

Wyjątkowy narząd wymaga szczególnej ochrony

Biorąc pod uwagę znaczenie funkcjonowania oczu i jednocześnie delikatność jego budowy, potrzeba ich szczególnej ochrony wydaje się być kwestią oczywistą. A jednak często zdarza nam się o tym zapominać. Oczy są podwójnie narażone na negatywne oddziaływanie. Zewnętrznie, ze strony drobnoustrojów występujących w powietrzu, różnego rodzaju substancji toksycznych czy promieni ultrafioletowych. Z drugiej strony szkodliwy wpływ mają czynniki wewnętrzne, czyli przede wszystkim występowanie znacznej ilości wolnych rodników. Na warunki zewnętrzne często mamy znikomy wpływ, natomiast warto popracować nad wzmocnieniem wzroku i ochroną oczu „od środka”. Profilaktyka w tym zakresie wydaje się banalna i powszechnie znana. Wynika to z faktu, że oczy najzwyczajniej w świecie potrzebują takiej samej ochrony jak całe ciało. Podstawowymi wyznacznikami jest więc używanie okularów przeciwsłonecznych, o sprawdzonej, wysokiej jakości oraz noszenie kapelusza lub czapki z daszkiem w celu ochrony przed słońcem. Poza tym wskazana jest rezygnacja z palenia tytoniu, także biernego, z tego powodu, że powoduje to produkcję ogromnych ilości wolnych rodników, szczególnie niebezpiecznych dla oczu. Zalecane jest również przestrzeganie zdrowej, czyli urozmaiconej i regularnej diety jak oczywiście ruch. Szczególnie ważne są także profilaktyczne badania okulistyczne. Pamiętaj, że tak jak w przypadku chorób innych części ciała, tak samo jest w odniesieniu do oczu, im szybciej wykryta choroba, tym większe prawdopodobieństwo jej wyleczenia. Wizyta u okulisty opiera się na wywiadzie zdrowotnym oraz badaniach. Wywiad ma na celu zebranie ogólnych informacji o stanie zdrowia pacjenta, a więc mogą pojawić się standardowe pytania z zakresu przebytych chorób, występujących dolegliwości oraz występowania schorzeń wśród członków rodziny. Badania natomiast mają na celu zmierzenie ostrości wzroku. Może być to przeprowadzone w różny sposób, zarówno znany nam ze szkolnych lat odczytywanie odpowiednio wyskalowanych czarnych liter na tablicy bądź przy pomocy specjalistycznej aparatury. Okulista dysponuje urządzeniem przypominającym mikroskop za pomocą którego może przyjrzeć się oku w znacznym powiększeniu. Dodatkowo może także zostać wykonany pomiar ciśnienia śródocznego. To są ogólnie występujące badania podstawowe. W razie wątpliwości lekarz może zlecić dalsze badania. Z założenia zarówno badania podstawowe jak i rozszerzone są bezbolesne i jak najmniej inwazyjne. Nie należy więc odwlekać wizyty tylko ze względu na występujący przed nią lęk.
W następnym artykule z tej serii znajdą Państwo opisy zalecanych składników odżywczych oraz porady na temat zdrowotnych zabiegów pielęgnacyjnych dla oczu.

Informacje zostały zaczerpnięte z książki Chroń oczy! Metody naturalne, autorstwa Frederique Bisch, tam też znajdą Państwo więcej informacji na ten temat.

dla iPolen.at Anna Herman

1 thought on “W trosce o oczy

  1. ja chronię wzrok stosując suplement diety z dużą dawką witamin, vitrum vision.

Comments are closed.

To może Cię też zainteresować