Wiedeński Uniwersytet Muzyki i Sztuki TeatralnejWiedeń miasto muzyki… Trzy opery, dwa znakomite teatry musicalowe, kilka doskonałych filharmonii i sal koncertowych, koncerty plenerowe… krótko mówiąc dla studenta muzyki, pragnącego rozwijać swój talent i umiejętności, Wiedeń jest chyba najlepszym miejscem. Na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien studiuje obecnie 2857 osób na kierunkach:

• Kompozycja i teoria muzyki
• Dyrygentura
• Reżyseria dźwięku
• Studia instrumentalne
• Muzyka kościelna
• Studia pedagogiczne
• Śpiew solowy
• Sztuka teatralna
• Film

Informacje z pierwszej ręki o tym, jak wyglądają studia na wiedeńskim uniwerku muzycznym udało mi się zaczerpnąć od studentów Natalii Makal i Mateusza Kasprzaka- Łabudzińskiego.


Zobacz więcej informacji na temat studiów w Austrii

Akademiki, Stypendia, Kursy niemieckiego

Studia tylko dla orłów….

…całkiem poważne stwierdzenie, bo aby dostać się na wymarzony kierunek, należy wykazać się nieprzeciętnymi umiejętnościami i talentem. „Do rekrutacji przystępują kandydaci z całego świata. Osoby pragnące studiować w Wiedniu reprezentują bardzo wysoki poziom. Nie ma mowy, aby zaczynać naukę od zera. Egzamin ma charakter konkursu w stylu amerykańskim, co oznacza, że wszyscy profesorowie uniwersytetu oceniają kandydatów. Przy tak ogromnej konkurencji tylko ci najzdolniejsi mają szansę dostać się na studia”- tak swoją rekrutację wspomina Mateusz, który przyjechał do Wiednia, by doskonalić umiejętności gry na skrzypcach.

Więcej technicznych informacji na temat rekrutacji na studia zaczerpnęłam od Natalii- studentki, która po uzyskaniu dyplomu polskiej uczelni, kontynuuje w Wiedniu naukę gry na altówce: „na studia należy zameldować się w odpowiednim terminie, podanym na stronie uniwersytetu: www.mdw.ac.at. Egzamin wstępny składa się z dwóch części- kształcenia słuchu (Gehörbildung), który sprawdza wiedzę teoretyczno- słuchową, oraz egzaminu z instrumentu, którego naukę chce się kontynuować. Egzamin z instrumentu to oczywiście solowa prezentacja przed komisją, według podanego wcześniej na stronie uniwersytetu programu. Co ciekawe, aby rozpocząć studia, nie jest wymagana matura. Kandydat musi wykazać się jednak znajomością języka niemieckiego na poziomie Zertifikat Deutsch. Uniwersytet organizuje każdego roku 2-3 terminy tego egzaminu.”

Porównując edukację wyższą w zakresie studiów muzycznych, Natalia i Mateusz są zgodni co do stwierdzenia, że w Austrii przywiązuje się większą wagę do przedmiotów praktycznych niż teoretycznych. „Na wiedeńskiej uczelni wszystkie przedmioty związane są z naszym kierunkiem, a zdobyte umiejętności z pewnością wykorzystamy w przyszłości. Nie ma zajęć, które prowadzone są na zasadzie „sztuka dla sztuki”. Dla przykładu- na kierunku instrumentalnym uczelni katowickiej prowadzone są zajęcia „Historia kulturoznawstwa regionu Śląska Górnego”, co uważam za nonsens, ponieważ wiedza ta z pewności nie jest przydatna muzykowi”- podkreśla Mateusz.

Wiedeński Uniwersytet Muzyki i Sztuki Teatralnej
© Daniel Willinger | dwphoto.at

Hauptgebäude der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Natalia dodatkowo zachwala nowoczesne wyposażenie uniwersytetu- „w każdej sali budynku, w którym mam zajęcia znajduje się fortepian. Dla porównania- na mojej polskiej uczelni czynne były zaledwie 4 fortepiany”.
Natalia uważa, że polscy studenci nie mają z reguły problemów z integracją- „uczelnia jest wielokulturowa. Z racji specyfiki studiów i zawodu, studenci (w tym także Polacy) zmuszeni są do bycia otwartymi. Wiele przedmiotów wymaga umiejętności pracy w zespole, także integracja jest wręcz przymusowa. Chociaż językiem wykładowym uczelni jest niemiecki, to studenci bardzo często porozumiewają sie ze sobą po angielsku.

Jeśli chodzi o minusy uczelni, Mateusz zwraca uwagę na uciążliwą biurokrację oraz częste kłopoty z uzyskaniem odpowiedzi i pomocy- „przypomina to czasem przysłowiowe chodzenie od Annasza do Kajfasza”- dodaje.

Kariera muzyka po studiach…

Zdaniem Mateusza- „o pracę na rynku muzycznym nigdy nie jest łatwo, ale myślę że wiedeńscy studenci są w korzystniejszej sytuacji w porównaniu z innymi uczelniami europejskimi- w końcu Wiedeń to stolica muzyki”

Według Natalii natomiast- „o otrzymaniu pracy w orkiestrze w Wiedniu decyduje egzamin z instrumentu przeprowadzany przez muzyków z danej orkiestry. W zasadzie dyplom nie ma tutaj znaczenia- liczą sie umiejętności. W Austrii konkurencja jest o wiele większa niż winnych krajach- na przesłuchaniu o jedno miejsce walczy zazwyczaj około 100 osób!”

Studia muzyczne to piękna sprawa i jak widać wymagają wiele umiejętności i poświęcenia, zwłaszcza przy tak dużej konkurencji. Mam nadzieję, że informacje podane przez Natalię Makal i Mateusza Kasprzaka-Łabudzińskiego będą przydatne dla wszystkich, którzy pragną rozwijać talent muzyczny i spróbować szczęścia w rekrutacji na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.
Powodzenia!

Paulina Humieja

1 thought on “Wiedeński Uniwersytet Muzyki i Sztuki Teatralnej

 1. > Jestem doktorantem Akademii Muzycznej w Katowicach. Posiadam również dyplom Magistra Teorii Muzyki oraz Magistra Kontrabasu. Trzykrotnie współpracowałem w charakterze kontrabasisty z International Orchester Institut in Attergau pod patronatem Wiedeńskich Filharmoników.
  > Chciałbym podjąć studia na Uniwersytecie Muzycznym we Wiedniu na kierunku dyrygentura symfoniczno-operowa (od „początku”, studia I stopnia lub studia podyplomowe).

  Mam kilka pytań:
  >
  > 1. Czy jest możliwość zdania egzaminów wstępnych w języku angielskim, a niemieckiego nauczyć się w trakcie studiów, „na miejscu”?
  >
  > 2. Jakie egzaminy trzeba zdać, aby studiować dyrygenturę we Wiedniu i kiedy one są?
  >
  > 3. Jakie są możliwości dofinansowania?
  >
  > 4. Czy jest możliwośc studiowania za darmo na wiedeńskim Uniwersytecie?

Comments are closed.

To może Cię też zainteresować