Wiek emerytalny dla kobiet wzrośnie - co to oznacza dla Ciebie?

Od 2024 r. standardowy wiek emerytalny kobiet będzie stopniowo zrównywany z wiekiem mężczyzn.

Już w 1992 r. o stopniowym zrównaniu wieku emerytalnego kobiet z wiekiem emerytalnym mężczyzn zadecydowało prawo konstytucyjne. W lutym 2023 roku Rada Krajowa wyjaśnia dokładnie, jak ma zostać podniesiony ustawowy wiek emerytalny dla kobiet.

Co oznacza podwyższenie ustawowego wieku emerytalnego dla kobiet?

Od 2024 r. standardowy wiek emerytalny kobiet będzie stopniowo zrównywany z wiekiem mężczyzn, a do 2033 r. wzrośnie z 60 do 65 lat. Dotychczas zakładano, że dostosowanie wieku emerytalnego kobiet do wieku emerytalnego mężczyzn rozpocznie się już w przypadku kobiet urodzonych w dniu 2 grudnia 1963 r. lub po tej dacie i że w tej grupie będzie już obowiązywał standardowy wiek emerytalny 60,5 lat. Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady zrównanie wieku emerytalnego kobiet z wiekiem emerytalnym mężczyzn rozpocznie się jednak teraz dopiero dla kobiet urodzonych od stycznia 1964 r., a więc później.

To przesunięcie o miesiąc, o którym teraz zdecydowała Rada, dotyczy wszystkich etapów podwyższania wieku emerytalnego kobiet. Konkretnie oznacza to, że kobiety urodzone w grudniu lub czerwcu, które nie są urzędnikami państwowymi, mogą przejść na emeryturę o 6 miesięcy wcześniej niż pierwotnie zakładano na podstawie federalnej ustawy konstytucyjnej o ujednoliceniu wieku emerytalnego kobiet z wiekiem emerytalnym mężczyzn – czytamy w uchwale Rady Narodowej. 

Podwyższenie normatywnego wieku emerytalnego dla kobiet nie będących urzędnikami państwowymi nastąpi zgodnie z uchwałą  Rady Narodowej według poniższej tabeli:

 

Urodzona:                 Normalny wiek emerytalny

1 stycznia 1964 r.              60,5

1 lipca 1964 r.                       61

1 stycznia 1965 r.              61,5

1 lipca 1965 r.                      62        

1 stycznia 1966 r.                63

1 stycznia 1967 r.              63,5

1 lipca 1967 r.                  63,5

1 stycznia 1968 r.            64,5

1 lipca 1968 r.                     65

 

Dlaczego nagle podniesiono ustawowy wiek emerytalny dla kobiet?

To podwyższenie ustawowego wieku emerytalnego dla kobiet nie jest nagłe, ponieważ od 1992 roku obowiązuje federalna ustawa konstytucyjna, która przewiduje zrównanie wieku emerytalnego kobiet z wiekiem emerytalnym mężczyzn od 2024 roku. Wcześniej Trybunał Konstytucyjny orzekł, że umożliwienie kobietom przechodzenia na emeryturę pięć lat wcześniej niż mężczyźni jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości. 

 

Co się stanie, jeśli  przejdę na emeryturę później?

Jeśli kontynuują Państwo pracę po przekroczeniu standardowego wieku emerytalnego, mogą Państwo albo otrzymywać jednocześnie świadczenie emerytalne i wypracowany dochód, albo nie ubiegać się o emeryturę i później otrzymać wyższe świadczenie emerytalne za czas, w którym nie otrzymują Państwo świadczenia emerytalnego, choć już byliby Państwo do niego uprawnieni.

 

Czy coś się zmienia w mojej dotychczasowej umowie o emeryturę częściową?

Dla kobiet, które już dogadały się ze swoim pracodawcą, nic się nie zmienia. Istniejące umowy o emerytury częściowe, zarówno w wariancie ciągłym, jak i blokowym, mogą być kontynuowane w pierwotnie uzgodnionej formie, nawet jeśli zmiana prawa spowoduje, że standardowy wiek emerytalny będzie niższy niż wcześniej zakładany.

 

Czy regulacja prawna dotycząca szczególnego podwyższenia wieku emerytalnego kobiet weszła już w życie?

Krajowa Rada podjęła już uchwałę w sprawie konkretnego podwyższenia wieku emerytalnego kobiet. Teraz Rada Federalna musi zająć się poprawką, zanim rozporządzenie wejdzie w życie, ale pod względem merytorycznym nic się nie zmieni.

To może Cię też zainteresować