Wizyta w Austrii - choroba nie musi Cie kosztowac
Foto: Stiopa/wikimedia commons

Aby podczas pobytu w Austrii być przygotowanym na wszelkie ewentualności, zalecamy Państwu wydrukowanie zawartych w poradniku informacji oraz ewentualnie zorganizowanie we właściwym czasie potrzebnych dokumentów.

Poza tym, godnym polecenia jest zawarcie ubezpieczenia podróży oraz ubezpieczenia wypadkowego, celem pokrycia udziałów własnych ubezpieczonego lub partycypacji w kosztach (na przykład koszty poszukiwania i transportu ubezpieczonego, koszty transportu ubezpieczonego do rodzimej jednostki medycznej lub, w przypadku zgonu, koszty sprowadzenia zwłok)!

Osoby, które posiadają ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, mają w czasie pobytu prawo do skorzystania z usług wymagających interwencji medycznej również w Austrii.

Z powyższego prawa można skorzystać po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub odpowiedniego ważnego zaświadczenia, uprawniającego do skorzystania z usług medycznych bezpośrednio u podmiotu świadczącego usługę.
Następujące dokumenty uprawniają do skorzystania z usług medycznych w Austrii: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), zaświadczenie jako dokument zastępczy Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (E111) oraz (na życzenie Wielkiej Brytanii) dla brytyjskich ubezpieczonych również paszport (obowiązuje tylko w przypadku leczenia szpitalnego oraz związanych z nim, koniecznych ze względów medycznych kosztów transportu).

Koszty leczenia przejmuje bezpośrednio właściwa dla danego obszaru regionalna kasa chorych, zgodnie z austriackimi przepisami prawnymi. Podmiot świadczący usługę (lekarz, szpital) rozlicza koszty bezpośrednio z regionalną kasą chorych; za ewentualną partycypację w kosztach płaci osoba leczona.
Proszę upewnić się, że podczas pobytu w Austrii mają Państwo przy sobie ważną Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub równoważny dokument zastępczy!
W przypadku nie przedłożenia dokumentu uprawniającego do skorzystania z usług należy samemu opłacić koszty leczenia, które następnie można przedłożyć we właściwej instytucji ubezpieczeń zdrowotnych w swoim kraju, celem zwrotu kosztów.

Jeżeli rzeczywistym powodem Państwa pobytu w Austrii jest planowana opieka medyczna, powstające koszty są przejmowane tylko wówczas, gdy otrzymali Państwo pozwolenie od właściwej instytucji ubezpieczeń zdrowotnych w Państwa kraju. W celu uzyskania danego zaświadczenia prosimy o zasięgnięcie informacji w rodzimej kasie chorych.
Przydatne informacje o regulacjach dotyczących prawa do ubezpieczeń zdrowotnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również dalej idące wyjaśnienia odnośnie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego znajdą Państwo na stronach internetowych Unii Europejskiej w temacie opieka zdrowotna za granicą w Europie.
Dokładne informacje o przysługujących Państwu prawach oraz wymaganych dokumentach otrzymają Państwo od swojego ubezpieczyciela zdrowotnego w kraju.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Wszelkie podane tu informacje – mimo największych starań ze strony redakcji – nie gwarantują stanu faktycznego.

Material zostal zaczerpniety ze strony informacyjnej Wiener Gebietskrankenkasse.

 

To może Cię też zainteresować