"Trzynastka" czyli o regułach wypłacania WeihnachtsgeldWkrótce znowu wpłyną na konto – przez wielu niecierpliwie oczekiwane „pieniądze świąteczne”. W zasadzie nie ma żadnego przepisu, który nakazuje pracodawcom wypłacanie ekstra-wynagrodzeń, do których należy także Weihnachtsgeld. Należą się one natomiast pracownikom tych branży, których związki zawodowe wywalczyły je jako część Kollektivvertrag albo gdy zostały ustalone w umowie zakładowej bądź indywidualnej.

•Kiedy powinny zostać wypłacone pieniądze świąteczne?

Wypłacany jest „Weihnachtsgeld” zasadniczo dodatkowo do pensji w listopadzie. Kiedy dokładnie- zależne jest od ustaleń w Kolektivvertrag, który powinien być wyłożony w zakładzie pracy do wzglądu na widocznym miejscu.

•W jakiej wysokości ?

Najczęściej „Weihnachtsgeld” wypłacany jest w wysokości miesięcznego uposażenia. Ale są też branże, w których wypłacane jest niższe „świąteczne” (np. w wysokości trzech uposażeń tygodniowych). Pełny „Weihnachtsgeld” otrzymacie Państwo wtedy, gdy byliście zatrudnieni w firmie przez cały rok kalendarzowy. W innym przypadku otrzymuje się tylko odpowiednią część tzw. alikwot – jeśli na przykład początek zatrudnienia nastąpił 1 czerwca, to ma się prawo do otrzymania tylko połowy „trzynastki”.
W przypadku Teilzeitarbeit pracodawca przy wyliczeniu wysokości Weihnachtsgeld ma obowiązek uwzględnić świadczone przez pracownika nadgodziny – nie obowiązuje to przy Teilzeitarbeit na urlopie macierzyńskim.

•Ile Weihnachtsgeld powinienem otrzymać, jeśli opuszczam firmę?

W przypadku, gdy jesteście Państwo zatrudnieni jako Angestellte/r, posiadacie prawo do części (wspomnianego wyżej alikwotu) pieniędzy świątecznych. W jakiej części już wypłacony dodatek urlopowy może zostać uwzględniony określają umowy indywidualne lub Kollektivvertrag. W przypadku osób zatrudnionych jako Arbeiter umowy zbiorowe określają najczęściej, iż przy uzasadnionym zwolnieniu pracownika przez pracodawcę lub przy nieuzasadnionym przedwczesnym zerwaniu umowy o pracę przez pracownika prawo do pieniędzy świątecznych przepada całkowicie.
Na podstawie „AK für Sie- Mitgliederzeitschrift der AK Wien” przygotowała

Grażyna Wałęga

To może Cię też zainteresować