Dziesięć najczęstszych błędnych przekonań dotyczących pracy

Na temat urlopów, zwolnień i zwolnień lekarskich krąży wiele mitów – przyjrzeliśmy się im bliżej i podpowiadamy, co tak naprawdę jest prawdą!

  1. ” Na zwolnieniu lekarskim nie mogę zostać zwolniony/a”.

Błąd – zwolnienie w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim (a także na urlopie!) jest możliwe. Pracodawca musi jednak przestrzegać okresów i terminów wypowiedzenia.

Jeśli więc zostaniesz zwolniony z pracy w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim, przez pewien czas będziesz jeszcze otrzymywał wynagrodzenie lub pensję.

  1. „W home office muszę być cały czas dostępny”.

Nie. Godziny pracy są takie same jak w Twoim miejscu pracy. Jest czas rozpoczęcia i zakończenia.

  1. „Mój pracodawca może decydować, kiedy pójdę na urlop”.

Nie, urlop musi być uzgodniony między Tobą a Twoim pracodawcą. Nawet jeśli uzgodniono urlop firmowy, musi byc on za Twoja zgoda.

Jeśli masz radę zakładową, masz wyraźną przewagę: jeśli pracownik zapowiada urlop w wymiarze ponad 12 dni roboczych z 3-miesięcznym wyprzedzeniem i nie dojdzie do porozumienia w sprawie urlopu mimo poparcia rady zakładowej, pracownik może wykorzystać urlop bez zgody pracodawcy. W tym przypadku pracodawca ma jedynie możliwość złożenia skargi. (§ 4 ust. 4 UrlG)

  1. „Jeśli zachoruję na urlopie, to mam pecha i tracę cenne dni urlopu”.

Niekoniecznie – jeśli chorujesz dłużej niż trzy dni, za ten czas nie odlicza się dni urlopowych.

Ważne: Jeśli zachorujesz podczas urlopu, natychmiast udaj się do lekarza i zdobądź zwolnienie lekarskie oraz niezwłocznie poinformuj firmę na piśmie.

Uwaga: wakacje nie są przez to przedłużane! Uzgodnione zakończenie urlopu jest nadal aktualne.

  1. „Jeśli zrezygnuję z dni urlopowych, otrzymam większe wynagrodzenie”.

Nie, to jest zabronione. Urlop jest po to, żeby się zregenerować, bo praca non stop powoduje, że się choruje.

  1. „Mój pracodawca nie może mnie zwolnić za pośrednictwem SMS lub WhatsApp”.

Nieprawda , w pewnych przypadkach może. Zazwyczaj nie ma precyzyjnych wymogów formalnych dotyczących wypowiedzeń w zakresie formy, w jakiej muszą być one wręczane i przekazywane.

Wypowiedzenie jest ważne, nawet jeśli zostało złożone ustnie lub przez posłańca.

  1. „Trzeba pracować w nadgodzinach”.

To też nie jest prawda. Jeśli masz ważne powody (np. opieka nad dzieckiem lub pilna wizyta u lekarza), nie musisz pracować w nadgodzinach. Przyczyny muszą przeważać nad interesem spółki.

Pracodawca ma jednak prawo zlecić pracę w godzinach nadliczbowych, chyba że umowa o pracę stanowi inaczej. Ale można odmówić pracy na 11 i 12 godzinę bez podania przyczyn. 

  1. „Gdy jestem na zwolnieniu lekarskim, przez pierwsze trzy dni nie potrzebuję zaświadczenia lekarskiego.“

Nie zgadza się – pracodawca może żądać od Ciebie potwierdzenia  już od  pierwszego dnia.

  1. ” Mam prawo do otrzymania od pracodawcy referencji”.

Tak, masz do niej prawo – ale musisz o nią poprosić, nie dostajesz jej automatycznie. Pracodawca musi pokryć koszty tego sprawozdania.

  1. „Najlepiej od razu podpisywać wszelkie dokumenty składane w sprawie obustronnego rozwiązania umowy.

Absolutnie nie! Musi być jakiś powód, dla którego pracodawca tak się spieszy. Zanim podpiszesz jakikolwiek dokument, poświęć swój czas, aby dowiedzieć się, o co w nim chodzi aby nie stracić swoich praw.

 

Na podstawie „ÖGB-Team“ przetłumaczyła i  opracowała

Mag. Grazyna Walega

To może Cię też zainteresować