Obowiązkowe szczepienie przeciwko Covid a prawo pracy
Foto: Tim Reckmann / pixelio.de

Obowiązkowe szczepienie przeciwko Covid a prawo pracy – co aktualnie obowiazuje?

Czy pracodawca może mi wypowiedzieć prace, jeśli do 1 lutego 2022 nie zostanę zaszczepiony?

W Austrii pracodawca może – z wyjątkiem osób szczególnie chronionych przed zwolnieniem (kobiety w ciąży, pracownicy na urlopie wychowawczym, pracownicy rad zakładowych itp.) – rozwiązać umowę bez podania przyczyny- prawdopodobnie jest to również możliwe w przypadku braku obowiazkowego szczepienia.

Zdaniem prawników zwolnienie z powodu niezaszczepienia się jest ugruntowane. Jednak nadal nie ma decyzji sądu w tej właśnie kwestii. Sąd Najwyższy orzekł wczesniej, że zwolnienie byłoby zgodne z prawem w przypadku pracownika, który odmówił poddawania się regularnym testom.

Wyjatek stanowia osoby, ktore nie moga (w sposób możliwy do zweryfikowania)  zostać zaszczepione ze względów zdrowotnych.

Czy pracodawca może mnie zwolnić, jeśli sie nie zaszczepie ?

Zwolnienie bez wypowiedzenia bedzie mozliwe, jeśli szczepienie bylo warunkiem wstępnym do podjecia pracy (2G w miejscu pracy). Nie jest to uwzględnione w planach, które są obecnie komunikowane publicznie, ale proces oceny prawnej  nie został jeszcze zakonczony.

Co się stanie, jeśli nie zastosuję się do obowiązkowych szczepień? Czy pracodawca może mnie zgłosić? Czy muszę zapłacić grzywnę?

To zależy od konkretnego projektu obowiązkowych szczepień. Można przyjąć, że można nałożyć karę administracyjną. Poza tym, każdy kto podejrzewa, że ​​ktoś łamie prawo, może złożyć skargę do organow sadowych – dotyczy to również pracodawcy.

Czy będą okresy przejściowe?

To zależy od konkretnego projektu obowiązkowych szczepień. Zgodnie z publicznie ogłoszonymi planami uniknięcie kary administracyjnej będzie możliwe poprzez poddanie się szczepieniom.

Czy umowa o prace moze zostać rozwiązana przed 1 lutego 2022 r., ponieważ nie chce sie zaszczepic?

Ze względu na szczególnie liberalne prawo do wypowiedzenia w Austrii, rozwiązanie stosunku pracy jest możliwe bez podania  szczególnego powodu niezależnie od obowiązku szczepień.

Dlaczego muszę przestrzegać wymogu szczepień, gdy jestem w Homeoffice lub prawie nie mam kontaktu z kolegami/klientami?

Eksperci ds. zdrowia zakładają, że wskaźnik szczepień wynoszący 80-85% ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia dalszych fal pandemii. Obowiązkowe szczepienia nie są więc skierowane przede wszystkim do pracodawców i pracowników, ale dotyczą wszystkich, bez względu na status zawodowy.

Nie mogę zostać zaszczepiony ze względów zdrowotnych – czy nadal mogę zostać zwolniony?

Jeżeli nie możesz zostać zaszczepiony z powodów zdrowotnych (konieczny atest medyczny), zwolnienie z powodu niezaszczepienia będzie prawdopodobnie postrzegane jako dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność i może zostać zakwestionowane. Dopiero okaże się, w jakich przypadkach można dokonać takiego potwierdzenia i czy musi ono zostać sprawdzone przez drugi organ (np. urzędnika zdrowia publicznego), aby zapobiec nadużyciom.

Jak pracodawca dowiaduje się, że zostałem zaszczepiony? Czy muszę to zgłosić? Czy pracodawca może poprosić o dowód szczepienia?

To zależy od konkretnego projektu obowiązkowych szczepień. Jeśli dowód szczepienia stanie się warunkiem wstępnym podjecia pracy, pracodawca prawdopodobnie będzie mógł również sprawdzić dowód szczepienia.

Status: 15 grudnia 2021

Na podstawie  „AK für Dich“

Grazyna Walega

To może Cię też zainteresować