Chory ?.. Co pracownicy powinni wiedzieć o zwolnieniu chorobowym

W tym artykule odpowiadamy na ważne pytania dotyczące zwolnień lekarskich, wizyt u lekarza i opieki nad bliskimi.

Kaszel, przeziębienie, gorączka: również w tym roku fala chorób przykuwa do łóżka tysiące pracowników.  Pójście do pracy z choroba nigdy nie jest dobrym pomysłem. Choroba może się pogorszyć, a Ty możesz zarazić współpracowników. Aby uniknąć nieporozumień z pracodawcą, „pracownicy muszą niezwłocznie poinformować pracodawcę o swojej niezdolności do pracy i przewidywanym czasie trwania choroby”, wyjaśnia ekspert prawa pracy ÖGB Martin Müller.

Czym jest zaświadczenie o chorobie?

Zaświadczenie lekarskie jest wystawiane przez lekarza i potwierdza pracodawcy, że pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby.

Pracownik jest niezdolny do pracy, jeśli ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie w pełni wywiązywać się z obowiązków wynikających z umowy o pracę.

Przykładowo, śpiewak operowy, który ma chrypkę i ma śpiewać wieczorem, zostanie uznany za niezdolnego do pracy. Z drugiej strony, kierowca ciężarówki nie będzie niezdolny do pracy z powodu chrypki.

Co należy podać w zaświadczeniu lekarskim?

Należy podać początek zwolnienia lekarskiego, przewidywany czas jego trwania oraz przyczynę niezdolności do pracy.

Pracownik nie musi jednak ujawniać diagnozy , a jedynie to, czy cierpi na chorobę czy tez  uległ wypadkowi.

Ponieważ oszacowanie przewidywanego czasu trwania może nie być możliwe, usprawiedliwione  jest również niepodanie przewidywanego czasu trwania. W większości przypadków pracownik jest ponownie powoływany, co jest odnotowywane na potwierdzeniu zwolnienia lekarskiego.

Co musi zrobić chory pracownik?

Pracownicy są zobowiązani do niezwłocznego, tj. bez zbędnej zwłoki, poinformowania pracodawcy o niezdolności do pracy (= zwolnieniu lekarskim). W większości przypadków odbywa się to poprzez zadzwonienie do firmy, najlepiej na początku pracy lub nawet wcześniej.

Powiadomienie nie jest związane z żadną konkretną formą i dlatego może być również dokonane za pomocą wiadomości tekstowej lub e-mail. Co do zasady, powiadomienie musi zostać wysłane do pracodawcy. Wystarczy jednak, że powiadomienie zostanie wysłane do wyznaczonego biura, takiego jak biuro HR. Często zdarza się, że firmy mają regulacje dotyczące tego, kto ma być informowany w przypadku niezdolności do pracy. Oczywiście osoba ta musi zostać poinformowana w takim przypadku.

Jednak pracodawca nie musi być informowany o diagnozie medycznej, a jedynie o tym, czy jest to choroba czy wypadek. Ponadto pracodawca nie może dyktować, do którego lekarza należy się udać.

Kiedy muszę dostarczyć zaświadczenie lekarskie?

Pracodawca może wymagać od pracownika przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy (zaświadczenia o zwolnieniu lekarskim). Data, od której należy dostarczyć potwierdzenie zwolnienia lekarskiego, jest różna. Można go jednak zażądać już pierwszego dnia.

Na podstawie ÖGB-News

 

To może Cię też zainteresować