INFORMACJE DLA KIEROWCÓW I POSIADACZY SAMOCHODÓW


Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii przygotowal poradnik dla obywateli polskich podejmujących pracę w Austrii. Zawiera on przydatne informacje dotyczace m.in. prawa pobytowego,pracy i podatkow, swiadczen socjalnych , sluzby zdrowia i szkolnictwa, wreszcie informacje dla kierowcow i posiadaczy samochodow.

Obowiązek przerejestrowania  samochodu.

W przypadku pobytu stałego na terytorium Austrii (Hauptwohnsitz) użytkownik samochodu może używać zagranicznych tablic rejestracyjnych  jedynie przez 1 miesiąc.

Po upływie wskazanego wyżej czasu istnieje domniemanie, że samochód używany jest na stałe w Austrii i w Austrii musi zostać  zarejestrowany i ubezpieczony. Dodatkowo powstaje obowiązek opłacenia podatków związanych ze sprowadzeniem samochodu do Austrii (NoVA, KfZ-Steuer itp.). 

Ze względu na wspominane wyżej domniemanie, to nie policja lecz osoba używająca  samochód musi wykazać, że samochód nie jest stale używany w Austrii.
W praktyce jest to bardzo trudne, niemal niemożliwe,

by obalić twierdzenie, że samochód nie jest używany  w Austrii, policji wystarczy bowiem  zapłacony tu mandat, zrobione na miejscu badania techniczne  czy np.  relacja świadka o używaniu samochodu w Austrii.

Również sytuacja w której użytkownik samochodu nie jest jego właścicielem nie zwalnia z obowiązku przerejestrowania pojazdu.

Kluczowe jest stałe przebywanie osoby używającej  samochodu w Austrii  a nie miejsce pobytu faktycznego właściciela wskazanego w dowodzie rejstarcyjnym.

Podstawę prawną stanowią przepisy  §§79, 82 Abs. 8 und 9 Kraftfahrgesetz (KFG)  oraz § 1 Normverbrauchsabgabe-Gesetz.

Tablice należy oddać w austriackim urzędzie rejestracyjnym (Zulassungbehörde) gdzie, po uzyskaniu austriackiej rejestracji, można uzyskać tablice rejestracyjne

Adresy urzędów rejestracyjnych znaleźć można na stronie:  http://www.vvo.at/kfz-zulassungsstellenauskunft/4.html

Podstawowe zasady dot. korzystania z samochodu i dróg w Austrii

 • Polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdu w Austrii. Samochód należy oznaczyć znakiem wyróżniającym w ruchu międzynarodowym kraju, w którym jest on zarejestrowany, o ile oznaczenie takie nie jest umieszczone na tablicach rejestracyjnych. (dla Polski plakietka PL). Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe, jednak osoby planujące osiedlenie się w Austrii powinny rozważyć wymianę polskiego prawa jazdy na austriackie ze względów praktycznych –
  w przypadku utraty procedura uzyskania duplikatu prawa jazdy jest szybsza i nie wymaga wyjazdu do urzędu w Polsce.
 • Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mogą prowadzić pojazdów mechanicznych, nawet jeśli mają prawo jazdy.
 • W przypadku poruszania się pożyczonym samochodem zaleca się posiadanie pisemnego upoważnienia do użytkowania pojazdu przez jego właściciela (poświadczonego urzędowo lub notarialnie i przetłumaczonego na język niemiecki) albo upoważnienia sporządzonego na stosownym druku (dostępne w PZMOT).
 • Na autostradach i drogach szybkiego ruchu bezwzględnie wymagana jest tzw. winieta, czyli nalepka potwierdzająca wniesienie opłaty za korzystanie z płatnych dróg.
 •  

Brak naklejonej we właściwym miejscu przedniej szyby samochodu winiety grozi obowiązkowym wykupieniem jednodniowej winiety zastępczej w wysokości 120 euro  (sztywna ryczałtowa wysokość opłaty wynika z przepisów o opłatach drogowych).

Sposób i  miejsce przymocowania winiety są przedstawione w formie graficznej na jej odwrocie. Winietę należy przykleić w lewym górnym rogu przedniej szyby samochodu lub pod lusterkiem wstecznym. Winieta musi być przyklejona, nie może być uszkodzona ani przeklejana.  Z samego faktu zakupienia winiety nie wynika prawo do jazdy po płatnych drogach, prawo to nabywa się dopiero po przyklejeniu winiety we właściwym miejscu. Nieprzyklejona winieta traktowana jest tak samo jak nieskasowany bilet w środkach komunikacji publicznej.

Niezatrzymanie pojazdu do kontroli bądź manipulacje z przyklejaniem winiety grożą dodatkową grzywną do 3000 euro. Winiety są do nabycia na stacjach benzynowych w Austrii, a także w oddziałach PZM w Polsce, na przejściach granicznych oraz na niektórych stacjach paliw południowej Polski. Na pewnych odcinkach autostrad oraz dróg szybkiego ruchu obowiązują ponadto dodatkowe opłaty za przejazd (np. tunelem).

 • Turyści poruszający się samochodami powinni liczyć się z drobiazgowymi kontrolami stanu technicznego pojazdów (szczególnie ważne: ogumienie, hamulce oraz posiadanie apteczki, trójkąta ostrzegawczego oraz odblaskowej kamizelki, a w zimie także łańcuchów). Za zły stan techniczny pojazdu lub brak podstawowego wyposażenia grożą wysokie mandaty lub zatrzymanie tablic rejestracyjnych, a nawet samochodu.
 • Policja bardzo rygorystycznie kontroluje stan techniczny pojazdów. W przypadku stwierdzenia poważnych usterek samochodu należy liczyć się z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i wysoką karą pieniężną (od kilkuset euro wzwyż), a także z obciążeniem kierowcy kosztami odholowania pojazdu do warsztatu, kosztami przeprowadzonego badania technicznego i innymi opłatami administracyjnymi, wraz z opłatą za pracę służb publicznych przy usuwaniu szkód w środowisku naturalnym, powstałych np. wskutek wycieku płynów z silnika. Podobne konsekwencje mogą spotkać kierowcę za samodzielnie wykonywaną naprawę pojazdu w miejscu, gdzie nie jest to dozwolone (np. na autostradach). Naprawy należy dokonywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tzn. w warsztatach. Z uwagi na ograniczone możliwości samodzielnego wykonywania napraw pojazdu oraz wysokie koszty napraw w specjalistycznych warsztatach zaleca się wykupienie stosownej polisy ubezpieczeniowej oraz książeczki MPS (Międzynarodowej Pomocy Samochodowej).
 • Rygorystycznie egzekwowany jest obowiązek przestrzegania ograniczenia prędkości na drogach (dozwolona prędkość na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/godz., poza obszarem zabudowanym –100 km/godz., na autostradach – 130 km/godz.).
 • Egzekwowany jest obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach samochodu.
 • W Wiedniu (a także w wielu innych miastach) płatne jest parkowanie w wyznaczonych strefach (bilety parkingowe kupuje się „na zapas” w punktach sprzedaży gazet i tytoniu – tzw. Trafikach i wypełnia po zaparkowaniu). Policja i służby miejskie są bezwzględne przy egzekwowaniu tego obowiązku – odebranie odholowanego samochodu z podmiejskiej „przechowalni” jest bardzo kosztowne (ok. 250Euro).
 • Dopuszczalna maksymalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy to 0,1 promila. Wynik od 0,1 do 0,49 promila jest wykroczeniem zagrożonym karą w zależności od wyniku oceny zdolności do kierowania pojazdem – oceny dokonuje policjant. Kierowca, u którego stwierdzono zawartość alkoholu we krwi może zostać ukarany mandatem i odebraniem prawa jazdy lub kilkumiesięcznym pozbawieniem wolności, nawet, jeśli nie doprowadził do kolizji.
Wysokość mandatu różni się w zależności od stężenia alkoholu we krwi, i tak:

 pomiędzy 0,5 -0,79 promila kara mieści się

 • w przedziale od 300 do 3700 Euro,
 • pomiędzy 0,8 do 1,19 promila kara mieści się w przedziale od 800- do 3700  Euro,
 • pomiędzy 1,19 do 1,59 promila kara mieści się w przedziale od 1200 do 4400 Euro, obligatoryjnie na min. 4 miesiące odbierane jest prawo jazdy i trzeba odbyć dodatkowe szkolenia,
 • od 1,6 promila  kara mieści się w przedziale od 1600 do 5900 Euro obligatoryjnie na min. 6 miesiące odbierane jest prawo jazdy, dodatkowe szkolenia i badanie psychologiczne.
 • Prawo austriackie zawiera określony katalog wykroczeń drogowych i wysokości kar za każde z nich. W wielu przypadkach określona jest jedynie górna i dolna granica kary.

W związku z tym podejmowanie przez kierowcę dyskusji z policją drogową na temat wysokości mandatu nałożonego za wykroczenie jest bezcelowe i ma zwykle odwrotne skutki – policjant może wtedy podnieść karę do określonego w przepisach limitu.

Odmowa przyjęcia mandatu na miejscu wiąże się zawsze ze skierowaniem sprawy na drogę administracyjną. Należy wtedy zapłacić zabezpieczenie na poczet ewentualnej kary (Sicherheitsleistung w wysokości kilkuset euro) w zamian uzyskuje się prawo do odwołania się od decyzji o mandacie do najbliższego organu nadzorującego pracę policji (najczęściej starostwo– Bezirkshauptmannschaft). Niedotrzymanie 14 dniowego, zawitego  terminu odwołania powoduje uprawomocnienie się decyzji i zamyka dalszą drogę odwoławczą. Postępowanie oraz związana z nim korespondencja prowadzone są w  języku niemieckim

Uwaga!
Przyjęcie i zapłacenie mandatu zamyka drogę odwoławczą.

W ramach kontroli drogowej skrupulatnie sprawdzane jest prawo jazdy i dokumenty pojazdu. Stwierdzenie w dokumentach jakichkolwiek nieczytelności, uszkodzeń, poprawek lub przeróbek powoduje najczęściej zatrzymanie dokumentów
i samochodu oraz wdrożenie postępowania wyjaśniającego, przy czym kierowca z reguły obciążany jest kosztami, jakie z tego wynikają (holowanie, parkowanie itd.).

 • Obywatele polscy podróżujący samochodem są obowiązani mieć ważny dowód krajowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na samochód (a dodatkowo na przyczepę, jeśli z nią podróżują). Dlatego też, z przyczyn praktycznych, zaleca się posiadanie „Zielonej Karty” jako oczywistego dowodu ubezpieczenia samochodu w kraju. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych są w Austrii w pełni uznawane.
 • Należy pamiętać (szczególnie w dyskusjach z policjantami), że są oni w stałym kontakcie ze swoją centralą, gdzie prowadzone są 24 godzinne dyżury prawników, którzy na bieżąco udzielają funkcjonariuszom opinii prawnych w konkretnych przypadkach. Z reguły więc przedstawiona przez funkcjonariusza decyzja jest ostateczna, gdyż szczególnie w bardziej skomplikowanych sprawach została uprzednio skonsultowana z prawnikiem.

Dodatkowe informacje dla kierowców można znaleźć na stronie internetowej: www.oeamtc.at

4 thoughts on “INFORMACJE DLA KIEROWCÓW I POSIADACZY SAMOCHODÓW

 1. Witam,
  chciałbym się odnieść do tego fragmentu:

  „Również sytuacja w której użytkownik samochodu nie jest jego właścicielem nie zwalnia z obowiązku przerejestrowania pojazdu.”

  Na jakiej podstawie mogę przerejestrować pojazd nie będąc jego właścicielem??
  Czy nie trąci to brakiem logiki?
  Jeśli samochód wypożyczę z firmy to też mam taki obowiązek?

  Z wyrazami szacunku…

 2. Zostałem zatrzymany przez kontrol policji w austrii i pow ze zapomnialem prawa jazdy i dostalem mandat ktory zaplacilem na miejscu a fakt jest taki ze wogole nie mam tego prawa jazdy. Czy ktos wie co mam w tej sytuacji zrobic i co mi grozi za to?

 3. Witam mam pytanie pracuje z siostra w austri ja mam stale zameldowanie a ona normalne tymczasowe czy mogę jeździć jej autem na pl tablicach z pisemnym pozwoleniem i nie dostanę mandatu bo wiem że musiałabym mieć auto na austriackich papierach

 4. Cześć, przyjechaliśmy do Austrii na tydzień, dopiero po przyjeździe mąż „zorientował” się ze minął termin badania technicznego samochodu – auto 3 letnie . Czy w Austrii możemy wykonać badanie techniczne aby uzyskać poświadczenie w razie zatrzymania przez policję że auto jest sprawne ?

Comments are closed.

To może Cię też zainteresować