PORADY SOCJALNE - Jeśli najbliższy członek rodziny zachoruje...
Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Wakacje dobiegly końca, dla rodziców i dzieci zaczęła się znowu szkolna rzeczywistość. Częstokroć oznacza to odciążenie dla systemu rodzinnego, w którym oboje rodzice pracują- ich pociechy mają do godzin popołudniowych zapewnioną opiekę. Co jednak zrobić w przypadku choroby, kiedy dziecko ( lub inny członek rodziny) wymaga opieki ?

Jeśli jeden z członków rodziny mieszkający we wspólnym gospodarstwie domowym zachoruje, ma się prawo do otrzymania wolnego w pracy.W jakim stopniu konieczna jest opieka nad chorym w domu zależy od diagnozy oraz innych warunków (np. czy starszemu rodzenstwu można ewentualnie powierzyć opiekę nad chorym). W zasadzie o konieczności opieki z medycznego punktu widzenia decyduje lekarz. Za osoby bliskie uważani są : małżonkowie, rodzice, dziadkowie, dzieci i wnuki. Urlop opiekuńczy należy się także w przypadku, gdy np. babcia na stale opiekująca się dzieckiem z powodów obiektywnych nie może tego nadal robić. Łącznie przysługuje osobom zatrudnionym jeden tydzień w ciągu roku pracy (nie w roku kalendarzowym). Tydzień ten może również zostać skonsumowany w formie godzinowej lub dziennej. Uzyskanie na to zgody pracodawcy nie jest konieczne.

Jak wygląda sytuacja, jeśli bliski członek rodziny znajdzie się na leczeniu w szpitalu?
Prawa do urlopu opiekuńczego w tej sytuacji nabywa się tylko wtedy, jeśli obecność osoby bliskiej jest z punktu widzenia lekarza konieczna.

Czy jest możliwe skonsumowanie w trakcie jednego roku dwóch tygodni urlopu opiekuńczego?
Tak, ale tylko w przypadku choroby mieszkającego w tym samym gospodarstwie domowym dziecka, które nie przekroczyło jeszcze 12 roku życia.

Ale uwaga: dotyczy to wyłącznie ponownego zachorowania.
Lepszą sytuację mają w tym przypadku urzędnicy (Angestelten) -mają oni prawo do otrzymania na krótki okres zwolnienia z pracy, jeśli udokumentują ważne osobiste, niezawinione przez siebie przyczyny.

Czy konsumpcja urlopu opiekuńczego wpływa na wysokość mojego miesięcznego wynagrodzenia?
Macie Państwo prawo do uposażenia w tej samej wysokości, jakie otrzymalibyście normalnie pracując. Proszę jednak wziąć pod uwagę, iż jesteście Państwo zobowiązani do natychmiastowego poinformowania pracodawcy o wzięciu urlopu opiekuńczego.Na żędanie firmy musi zostać też przedłożone zaświadczenie o konieczności pielęgnacji członka rodziny.

Na podstawie „AK für Sie- Mitgliederzeitschrift der AK Wien” przygotowała
Grażyna Wałęga

To może Cię też zainteresować