Prawo pobytoweWydział Konsularny Ambasady RP w Austrii przygotowal poradnik dla obywateli polskich podejmujących pracę w Austrii.zawiera on przydatne informacje dotyczace m.in. prawa pobytowego,pracy i podatkow, swiadczen socjalnych , sluzby zdrowia i szkolnictwa, wreszcie informacje dla kierowcow i posiadaczy samochodow.

Pobyt do trzech miesięcy

W przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyskuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej.

Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu. Nałożony wcześniej zakaz wjazdu do Austrii pozostaje aktualny w stosunku do osób, które wydalono na mocy decyzji sądu.

Meldunek

Cudzoziemiec obowiązany jest zameldować się w ciągu 3 dni od daty przybycia na terytorium Austrii.

Turyści zatrzymujący się w hotelach lub schroniskach mają obowiązek w ciągu 24 godzin zgłosić swój pobyt i zarejestrować się w księgach gości. Organem meldunkowym są urzędy dzielnicowe i gminne. Aby uzyskać zameldowanie, należy wypełnić formularz meldunkowy oraz okazać paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem z Austrii trzeba się wymeldować. Przepisy przewidują karę grzywny do 726 EUR za niedopełnienie bądź nieterminowe dopełnienie obowiązku meldunkowego. Nie wnosi się  żadnych opłat meldunkowych.

 

Pobyt powyżej trzech miesięcy

Zgodnie z wytycznymi o swobodnym przepływie osób w obrębie Unii Europejskiej, obywatele państw UE mają prawo do pobytu na terenie Austrii powyżej
3 miesięcy (osiedlenie się), jeżeli:

 1. są zatrudnieni lub prowadzą samodzielną działalność gospodarczą, albo
 2.  jeżeli mają dla siebie i członków swojej rodziny[1] zapewnione wystarczające środki na utrzymanie i pełne ubezpieczenie zdrowotne, umożliwiające pobyt na terenie Austrii bez konieczności korzystania z austriackich świadczeń socjalnych, albo
 3. głównym celem ich pobytu jest zdobywanie wykształcenia, łącznie z nauką zawodu
  w szkole publicznej lub prawnie uznanej szkole prywatnej, albo kształcenie się na uczelni/w zakładzie naukowym, przy równoczesnym spełnieniu przesłanek wymienionych w punkcie 2.

Potwierdzenie zameldowania/legalności pobytu (Anmeldebescheinigung) i potwierdzenie stałości pobytu (Bescheinigung des Daueraufenthaltes) na terenie Austrii

Wszyscy obywatele UE (jak również ich najbliżsi i pozostali członkowie rodziny, będący obywatelami Unii Europejskiej) potrzebują, jeżeli przebywają na terenie Austrii dłużej niż 3 miesiące, potwierdzenie zameldowania/legalności pobytu – (Anmeldebescheinigung).  Dokument ten wydawany jest przez Urząd do Spraw Pobytu (Aufenthaltsbehörde – MA35). Wniosek o wydanie omawianego zaświadczenia musi być złożony w/w magistracie (MA35) przed upływem 4 miesięcy od przyjazdu do Austrii. Potwierdzenie zameldowania/legalności pobytu (Anmeldebescheinigung) jest wystawiane przez Urząd do Spraw Pobytu jeżeli spełnione są, wymienione powyżej przesłanki. (Zgłoszone do 31.12.2005 w urzędzie meldunkowym stałe miejsce zameldowania i posiadane poświadczenie zameldowania, tzw. Meldezettel, uważane jest za równoznaczne z w/w zaświadczeniem, tzn. z Anmeldebescheinigung).

Obywatele krajów UE będący w posiadaniu Anmeldebescheinigung nabywają po 5-ciu latach nieprzerwanego i legalnego pobytu na terenie kraju, niezależnie od dalszego występowania wymaganych przesłanek, prawo do pobytu stałego. Na wniosek i po sprawdzeniu długości pobytu osoby zainteresowanej w Austrii Urząd do Spraw Pobytu (MA 35) wystawia dla niej niezwłocznie potwierdzenie stałości pobytu (Bescheinigung des Daueraufenthaltes).

Wymienione wyżej przesłanki uprawniające do pobytu na terenie Austrii muszą być spełnione do chwili nabycia prawa do pobytu stałego. Najbliżsi i pozostali członkowie rodziny zachowują prawo do pobytu na terenie Austrii także w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa, śmierci lub stałego wyjazdu za granicę (emigracji) osoby sprowadzającej. Dla zachowania prawa do pobytu na terenie Austrii zaistniałe okoliczności (ustanie właściwości przynależności małżeńskiej lub rodzinnej), jak również brak spełniania wymaganych dla pobytu przesłanek prawnych muszą być zgłoszone Urzędowi do Spraw Pobytu (MA 35) w okresie do 1-go miesiąca.

E-Mail:[email protected]

http://www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen/

 

 

W poszczególnych miastach i gminach Austrii wniosek składa się w odpowiednim magistracie lub starostwie (Bezirkshauptmannschaft). Przesłanki złożenia wniosku i procedura pozostają takie same.

[1] Najbliższymi członkami rodziny (Familienangehörige) są – niezależnie od ich obywatelstwa – małżonkowie, dzieci pochodzące z małżeństwa
i dzieci pozamałżeńskie (także pasierbowie, pasierbice i dzieci adoptowane), do chwili ukończenia przez nie 21 roku życia, lub powyżej tej granicy, jeżeli pozostają jeszcze na utrzymaniu rodziców, jak również rodzice i teściowie, pod warunkiem zapewnienia im środków na utrzymanie. Pozostałymi członkami rodziny (Angehörige) są – niezależnie od ich obywatelstwa – np. konkubenci lub inni członkowie rodziny będący i mogący udowodnić ten fakt, w ścisłej zażyłości z osobą przebywającą na terenie Austrii  oraz pozostający na ich utrzymaniu.

 

6 thoughts on “Prawo pobytowe

 1. Bardzo dobrze że powstał taki poradnik, bardzo jest pomocny dla osób przyjeżdżających pierwszy raz do Austrii

 2. Cześć.Chciałam się dowiedzieć jak wyjechać na stałe do Austrii wraz z cala rodzina.Co trzeba zrobić i z kim się skontaktować.Dziękuję.

 3. a jak jest w przypadku przyjazdu do austri (wieden),zapisania sie na bezrobocie jak to wyglada?czy nie majac wkladu w panstwo mozna liczyc na jakis kurs jezykowy badz zapomoge od panstwa?

 4. Chcialabym zapytac czy jesli potwierdzalo sie pobyt to czy trzeba sie wymeldowywac jesli wyjezdza sie z Wiednia na rok ?Jesli tak to gdzie i czy mozna wymeldowac sie od jakiejs daty czy musze byc w tym urzedzie w dniu od ktorego chce byc wymeldowana?

 5. Witam ja mam pytanie Jestem osoba pracująca i zameldowana na terenie Austrii.Chce wziąć telefon wraz z umową w jednym z austriackich telefoni kom. Chcą ode mnie anmeldebescheinigung ewr ( bh) ? Nie wystarczy im mój meldunek? Kto może mi takie coś wystawić?
  Proszę o odpowiedź

 6. Proszę o aktualizację z racji tego że już na dresdnerstrasse nie wyrobimy tego dokumenty tylko w 12 bez na arndstrasse 😉

Comments are closed.

To może Cię też zainteresować