KARENZ(Ponieważ nie ma dokładnego odpowiednika terminu Karenz w warunkach polskich, będzie on w niniejszym tekście używany w brzmieniu oryginalnym – przyp. red.)

Oczekujecie Państwo dziecka i chcecie skorzystać z Karenz- obowiązują tu następujące zasady: Rodzice mogą zmieniać się przy opiece nad dzieckiem do dwóch razy w trakcie Karenz. Jego długość musi zostać podana pracodawcy do wiadomości w ciągu 8 tygodni po przyjściu dziecka na świat – najlepiej pisemnie. Podczas Karenz nie otrzymujecie Państwo pensji lecz zasiłek (Kinderbetreuungsgeld).

Rodzice mają do wyboru rożne możliwości opieki nad dzieckiem:

Pełny Karenz ( Vollkarenz) – rozpoczyna się najwcześniej zaraz po zakończeniu Mutterschutz, a kończy z upływem ustalonego z pracodawcą okresu , najpóźniej z ukończeniem przez dziecko 24 miesiąca życia. Warunkiem uzyskania prawa do Karenz jest przebywanie dziecka przy rodzicach, tzn. we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku, gdy ojciec chce przejść na Karenz, musi on przedłożyć dowód prawa matki do Karenz oraz jej rezygnacji z tego prawa. Karenz może być dzielony pomiędzy rodzicami 2 razy-przy czym długość takiego częściowego urlopu nie może być krótsza niż 3 miesiące.

Długość Karenz jest krótsza niż prawo do pobierania pieniędzy na dziecko (Kinderbetreuungsgeld). Karenz kończy się, jak wspomniano, z ukończeniem przez dziecko 2 roku życia, natomiast zasiłek otrzymuje się do momentu, gdy dziecko kończy 2,5 roku ( przy dzieleniu urlopu z partnerem nawet do 3 roku życia dziecka). Okres ochronny dotyczący zwolnienia (Kündigungsschutz) obowiązuje do 4 tygodni po zakończeniu Karenz , czyli najdłużej do 4 tyg. po ukończenia 2 roku
życia dziecka.

Po upływie Karenz pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia pracownika na tym samym stanowisku i w tym samym zakresie obowiązków, co przed przejściem na Karenz. Jeśli nie jest to możliwe, to pracodawca zobowiązany jest do znalezienia pełnowartościowego miejsca zastępczego na dotychczasowych warunkach.
Na podstawie „AK für Sie – Mitgliederzeitschrift der AK-Wien” przygotowała

Grażyna Wałęga

To może Cię też zainteresować