Psychiatria w Wiedniu
Temat leczenia i opieki psychiatrycznej wzbudził duże zainteresowanie czytelników. Padło z Państwa strony wiele konkretnych pytań dotyczących procedury przyjęcia na odział, sposobów leczenia czy wreszcie zachowania tajemnicy zawodowej przez personel medyczny. Chociaż kwestie przyjęcia na oddział oraz związane z nimi przepisy nierzadko są dość skomplikowane,postaram sie udzielic Państwu informacji w krótki, przejrzysty sposób.

Czy można wybrac sobie szpital w ktorym chce się być leczonym?

Z reguły – nie. Jeśli chodzi o psychiatrie w Wiedniu, bo tylko o niej jest mowa, jest ona zregionalizowana tzn. podzielona na dzielnice. Tak więc dla przykładu pacjenci zameldowani na stałe w 22 dzielnicy są leczeni w Donauspital, pacjenci z 10 dzielnicy w Kaiser Franz Josef Krankenhaus. Dużym ośrodkiem psychiatrycznym jest Otto Wagner Spital w 14 dzielnicy ,który podzielony jest na prymariaty przyporządkowane do odpowiednich dzielnic. Jedynymi znanymi mi odstępstwami od tej zasady są sytuacje, w których odpowiedzialne szpitale nie mają wolnych łóżek.Wtedy pacjenci zostają przyjęci tam gdzie aktualnie jest wolne miejsce i w momencie zwolnienia się miejsca w macierzystym szpitalu zostaja tam bezzwłocznie przetransferowani. Dla przykładu osoba, która zwróciła się z tym pytaniem, a która mieszka w pierwszej dzielnicy trafi do pawilonu nr 10 w Otto Wagner Spital.

Jakie są struktury szpitalnictwa psychiatrycznego?

Te można podzielić na trzy sektory. Z reguły pierwszym etapem leczenia jest tzw. oddział „ostry“.Jest to miejsce ,gdzie przyjmowani sa wszyscy pacjeni. Tutaj nastepują oględziny stanu pacjenta i otrzymuje on pierwsza pomoc. Może się okazać, ze przypuszczalny stan pacjenta nie jest zbyt powazny – nie ma stanu zagrożenia dla siebie ani dla otoczenia –wówczas zostaje on przeniesiony na oddział „podostry“ przeznaczony dla pacjentów w stabilniejszym stanie, w przypadku których planowana jest dalsza czasami dłużejterminowa terapia.
Innym sektorem są tzw. oddziały o profilu socjalno-terapeutycznym lub kliniki rehabiltacyjne jest dla pacjentów stabilnych i zmotywowanych do celowej terapii konkretnych zaburzeń jak np. stany lekowe, ataki paniki, burn out, zaburzenia rozwoju osobowości . Tutaj otwiera sie pelny wachlarz propozycji.Z racji tego,iż trzeci etap jest bardzo obszerny poruszę go w osobnym rozdziale.

Psychiatria w Wiedniu

 

Jakie prawa przysługuja pacjentom na oddziale psychiatrycznym

Odpowiedź na to pytanie jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Zasadniczo chcę powiedzieć, że psychiatria w Wiedniu jest otwarta. Pod pojęciem „ otwarta“ kryje sie nastepujący opis. Na oddział można w każdym momencie wejść i z niego wyjść,drzwi są zawsze otwarte.Wyjątkiem jest tzw. oddział zamknięty zwany tutaj Forensikstation. Na tym oddziale przebywają osoby , które popełniły różnego rodzaje przestępstw w swietle prawa austriackiego ale w związku z stwierdzoną niepoczytalnościa zamiast do więzienia trafiaja na oddział zamknięty.Te osoby mają ograniczone prawa w różnym stopniu.
Wracając do sedna sprawy. Prawa pacjenta w dużej mierze zależą od rodzaju przyjęcia na leczenie szpitalne.Tutaj rozróżniamy dwa sposoby.Pierwszy to dobrowolne poddanie sie leczeniu szpitalnemu a drugi sposób to leczenie wbrew własnej woli.
Dobrowolne- tzw. Informell – pacjent po propozycji lekarza , który widząc taką konieczność proponuje zatrzymanie w szpitalu . Pacjent zgadza sie na przyjęcie i poddaje sie procedurze wpisu na liste pacjetów.W tym przypadku pacjent zachowuje automatycznie wszystkie prawa pacjenta.
W przypadku gdy lekarz widzi konieczność przyjęcia na oddział a pacjent nie zgadza sie z przyjęciem , nie widząc takiej konieczności lekarz dyżurny ma prawo odebrać prawo decyzji pacjentowi i zatrzymać go wbrew jego woli. Do tego jednak potrzebuje drugą niezależną opinie lekarską.Gdy drugi lekarz potwierdzi opinie lekarza dyżurnego nastepuje przyjecie na oddzial typu

AOEV. W takim przypadku pacjent traci możliwość decydowania o sposobie leczenia. Lekarz dyżurny przejmuje decyzje zwiazane z leczeniem przejmując jednocześnie pełną odpowiedzialność za dalszy los pacjenta. Do obowiązku lekarza należy także powiadomienie o podjętej decyzji zatrzymania sądu dzielnicowego,niezależnego adwokata pacjetów danego szpitala do 15-stu minut od podjętej decyzji.

W nastepnym odcinku odpowiedzi na pytania
1.Czy łatwo być przyjętym na oddział?
2. Czy moja firma dowie sie ze byłem leczony w szpitalu psychiatrycznym?
3.Czy wielu Polonusów trafia na oddziały psychiatryczne i z jakiego powodu?

Dziekujac za uwagę. prosze o dalsze zapytania w tej sprawie.
Mirosław Wałęga

1 thought on “Psychiatria w Wiedniu

  1. Otto Wagner Spital to jest instytucja kryminalna. Ludzie tam „leczeni” są poddawani najgorszym praktykom: wiązanie do łóżek, gdzie pacjenci leżą w odchodach, przemoc psychiczna, groźby.

Comments are closed.

To może Cię też zainteresować