Zatrudnienie na okres próbnyZatrudnienie na okres próbny nie jest automatyczne. Okres próbny musi zostać uzgodniony w umowie o pracę lub jest przewidziany w tzw. umowie zbiorowej (Kollektivvertrag) jak w przypadku pracowników handlu lub w przemysłu metalowego – w tym przypadku nie jest konieczna oddzielna regulacja.

Jak długo trwa okres próbny?
Okres próbny może zostać ustalony maksymalnie na okres 1-go miesiąca(wyjątek stanowią czeladnicy-3 miesiące). W tym okresie umowa o pracę może zostać rozwiązana bez dotrzymania terminów oraz bez konieczności podania powodu zarówno przez pracodawcę jak i przez pracobiorcę. Jeśli okres zatrudnienia przekroczy długość okresu próbnego, zawiązana zostaje umowa o pracę, która może zostać rozwiązana jedynie z obowiązującymi przepisami (Kündigung).
Uwaga: w trakcie okresu próbnego nie obowiązuje żadna szczególna ochrona przed zwolnieniem np. jak to ma miejsce w przypadku zajścia w ciążę.

Co to jest zatrudnienie na ograniczony okres czasu?
W tym przypadku zawierana jest umowa o pracę na ściśle określony okres czasu np. 3 miesięcy, roku lub dłużej. Kończy się ona automatycznie po upływie tego okresu i jej rozwiązanie nie jest konieczne. Przy zawieraniu tego typu umowy o pracę należy wziąć pod uwagę fakt, iż nie można się zwolnić ani zostać zwolnionym przed końcem ustalonego okresu, chyba, iż w umowie o pracę została zawarta odpowiednia klauzura.

Co się dzieje w przypadku, jeśli zatrudnienie na ograniczony okres czasu będzie kontynuowane?
Tak jak w przypadku kontynuacji zatrudnienia po okresie próbnym przechodzi ono w stały stosunek pracy.
Czy zatrudnienie na ograniczony okres czasu może być dowolnie często powtarzane?
Nie, powtarzanie zatrudnienia na ograniczony okres czasu wielokrotnie u tego samego pracodawcy jest zabronione. Mówi się wówczas o tzw. zatrudnieniu łańcuchowym, które jest traktowane jak regularne zatrudnienie.

Na podstawie „AK für Sie- Mitgliederzeitschrift der AK Wien” przygotowała
Grażyna Wałęga

To może Cię też zainteresować