Zwolnienie chorobowe- prawa pracownika
Foto: Stiopa/wikimedia commons

W przypadku choroby – na co muszę uważać?

Ważne jest niezwłoczne zgloszenie zwolnienia chorobowego pracodawcy. Najczęściej firmy ustalają same, komu w pierwszej lini stan ten należy zgłosić.Nie należy raczej ograniczyc się tylko do zgłoszenia tej informacji kolegom z pracy- doswiadczenie wskazuje, że często dochodzi do problemów w przekazaniu jej szefowi.

 

   Do czego jestem zobowiązany będac na zwolnieniu chorobowym?
Na żądanie pracodawcy trzeba mu przedlożyć zaświadczenie lekarskie określające przyczynę absencji (choroba lub wypadek) oraz okres nizedolności do pracy. W żadnym razie nie musi zostać dokładnie zgłoszona, na co jest się chorym. Podczas bieżącego zwolnienia wystarczy okazać kopię zaświadczenia lekarskiego- oryginał będzie jeszcze potrzebny do zakończenia lub przedłużenia „chorobowego” przez lekarza.

   Co może mi się przydażyc w przypadku niedotrzymania tej procedury?
Jeśli przejście na zwolnienie chorobowe nie zostanie niezwłocznie zameldowane i/lub/ nie zostanie dostarczone zaświadczenie od lekarza , grozi to utratą prawa do pobierania zasiłku chorobowego za czas tego niedopatrzenia. Przypadek ten natomiast nie stanowi w zasadzie podstawy do zwolnienia z pracy.

   Czy mogę podczas zwolnienia chorobowego zostać zwolniony z pracy?
Tak. Także podczas chorobowego można zostać zwolnionym (lub zwolnić się samamu). Jeśli jednak zwolnienie chorobowe trwałoby dłużej niż okres wypowiedzenia (Kündigungsfrist), a do wypłacania pensji w tym czasie bylaby jeszcze zobowiązana firma, to musi ona wypłacać pensję (łącznie z Urlaubs- und Weihnachtsgeld) tak długo, aż pracownik zostanie przez lekarza „odpisany” jako zdrowy lub do momentu ustawowego wygaśnięcia tego obowiazku. (Patrz :”Reguly wyplacania zasilku chorobowego”).

  Reguły wypłacania zasiłku chorobowego /Krankengeld/
Także w przypadku zachorowania pracobiorca ma prawo do wynagrodzenia. Firma jest zobowiązana początkowo, przez określony okres czasu, do wypłacania pensji w pełnej wysokości, później tylko jej określonej części. Po tym okresie otrzymuje się pieniądze z ubezpieczalni (Krankenkasse).
Reguły pobierania zasiłku są nastepujące:

Wysokość zasiłku chorobowego jest naliczana na podstawie wysokości ostatniej pensji (to znaczy pensji z ostatniego miesiąca kalendarzowego przed przejściem na „chorobowe”). Należy samemu złozyć o to wniosek w ubezpieczalni. Chorzy otrzymują do 42 dnia choroby okolo 50% swoich dochodów brutto, po tym okresie okolo 60%. Do wynagrodzenia zaliczają się przy tym nie tylko pensja, ale rownież nadgodziny, dodatki itp.

Pełny zasiłek chorobowy otrzymuje się, gdy ustaje prawo do pobierania wypłaty od pracodawcy. Zasiłek jest wypłacany w 50% jeśli firma jest zobowiązana do wypłacania już nie całej, a tylko części pensji.

Zasilek chorobowy można pobierać najdłużej przez okres jednego roku. Kto po tym okresie podejmie znowu na co najmniej 13 tygodni pracę, nabywa ponownie prawa do zasiłku w razie choroby. Leczenie jest jednakże w każdym razie bezpłatne.

opracowała
Grażyna Wałęga

To może Cię też zainteresować