urlop
Drodzy czytelnicy ! W ostatnich latach znów nasiliły się tendencje migracyjne z Polski do krajów Unii Europejskiej, przede wszystkim Anglii. Według statystyk w ostatnich latach opusciło Polskę ponad 3 mln rodaków. Również do Austrii przyjechało „za chlebem” wielu Polaków. Szacuje się, iż Polonia austriacka liczy obecnie 90.000 osób. Odpowiedź na pytanie – Dlaczego 26 lat po pokonaniu komunizmu tylu dobrze wykształconych Polaków musi opuścić swoje rodziny w poszukiwaniu pracy i godziwego zarobku ?- pozostawiamy innym.

W naszym programie zadeklarowaliśmy apolityczność portalu. Z tzw. pierwszej ręki wiemy jednakże, iż polityka władz polskich w stosunku do Polaków, ktorzy osiedlili się w Austrii w ostatnich latach radykalnie się zmieniła. Nie próbuje się już zachęcać ich do powrotu do Polski. Wręcz przeciwnie, powołując się na wypowiedź konsula generalnego Ambasady RP w Wiedniu , pana Andrzeja Kaczorowskiego, władze chcą zrobić wszystko, by umożliwić jak najlepszą integrację obywateli polskich w krajach, w których się oni osiedlili.

Dziwi w tych okolicznościach fakt, iż złożony przez Redakcję www.ipolen.at już w zeszłym roku wniosek o dofinansowanie takiego projektu integracyjnego , nie doczekał się pozytywnej decyzji ze strony MSZ. Projekt ten przewidywał cykl artykułów dotyczących bardzo praktycznych, ułatwiających zaadaptowanie się w nowym kraju porad o tematyce socjalnej. Pieniądze na ten cel, jak na wiele innych cennych inicjatyw polonijnych się nie znalazly. My wzielismy się mimo wszystko do roboty i we współpracy z Arbeiterkammer , wyszukując i aktualizując informacje, stworzyliśmy cykl artykułów dotyczących różnych „życiowych” tematów , o ktore często pytają nasi czytelnicy. Nazwalismy go „Porady socjalne”. Zapraszamy Państwa do lektury.

Redakcja www.ipolen.at

URLOP

Czas zaplanować wakacje. Ile urlopu mi przysługuje?
Wszyscy pracobiorcy w sektorze prywatnym mają prawo do około 5 tygodni płatnego urlopu w roku.
Istnieją dwa modele obliczania wymiaru urlopu – według dni roboczych (Werktage) i według dni pracy (Arbeitstage). Jeśli pracujecie Państwo według modelu dni roboczych (łącznie z sobotą) macie prawo do 30 dni urlopu w ciągu roku. Pracując według modelu dni pracy (bez soboty) przysługuje Państwu przy pięciodniowym tygodniu pracy 25 dni urlopowych, przy czterodniowym -20 dni urlopowych. Po 25 latach pracy w tej samej firmie długość urlopu wzrasta o jeden tydzień.

Mam nową pracę. Po jakim czasie przysługuje mi urlop?
Pełnego prawa do urlopu nabywa się po przepracowaniu 6 miesięcy. Do tego czasu obowiązuje przepis, iż pracobiorca może otrzymać 2,5 dnia na miesiąc w modelu Werktage lub 2,1 dnia na miesiąc w modelu Arbeitstage.

Jakie kroki mam podjąć, aby bez problemu otrzymać urlop?
Urlop należy ustalić z pracodawca najlepiej pisemnie, chociaż teoretycznie liczy się tez umowa ustna. Ważne- potrzebna jest zgoda firmy na termin urlopu. Z drugiej strony pracobiorca nie może narzucić pracownikowi terminu urlopu. W przedsiębiorstwach z Betriebsrat (przedstawicielstwo zawodowe) obowiązuje zasada- Szef ma prawo w przypadku spornym uniemożliwić pracownikowi urlop przez zaskarżenie, (Klage), jeśli długość urlopu wynosi, co najmniej 2 tygodnie, został on zgłoszony 3 miesiące wcześniej i nawet interwencja Betriebsrat nie doprowadziła do zawarcia porozumienia w sprawie terminu urlopu.

Czy firma może odwołać mój wcześniej uzgodniony urlop?
Generalnie skreślenie przez pracodawcę wcześniej ustalonego urlopu jest możliwe, ale tylko z bardzo poważnych przyczyn.Nie zalicza się do nich sytuacja, kiedy pracodawca nie jest w stanie znaleźć na okres urlopu zastępstwa za pracownika.
Warto jest ze względu na dowody ustalić z firmą termin urlopu pisemnie.

Czy dni ustawowo wolne od pracy przedłużają urlop?
Dni ustawowo wolne od pracy podczas urlopu mają tylko ten skutek, że zużywacie Państwo o jeden dzień urlopu mniej- w żadnym jednak przypadku nie zmieniają wcześniej ustalonego terminu urlopu, czyli nie wydłużają go automatycznie.

Czy urlop może mi przepaść?
Tak, ale dopiero w przypadku, gdy trzy kolejne pełne urlopy nie zostaną skonsumowane: Wtedy przepada wszystko to, co nagromadziło się powyżej tych trzech urlopów. Dlatego też w miarę możliwości konsumujcie Państwo najlepiej urlopy na bieżąco.

Na podstawie “AK für Sie – Mitgliederzeitschrift der AK-Wien”
opracowała Grażyna Wałęga

  


  
  
  

KomentarzeJeden komentarz do “Porady socjalne – przepisy dotyczące urlopu”

  1. Dodał: Aga - 2 May 2018 17:30

    A jak wygląda sprawa urlopu przy pracy na pół etatu 88 godzin tygodniowo ?

Dodaj komentarz

  
  

Tags