Porady socjalne - przepisy dotyczące urlopu

Czas zaplanować wakacje. Ile urlopu mi przysługuje?
Wszyscy pracobiorcy w sektorze prywatnym mają prawo do około 5 tygodni płatnego urlopu w roku.
Istnieją dwa modele obliczania wymiaru urlopu – według dni roboczych (Werktage) i według dni pracy (Arbeitstage). Jeśli pracujecie Państwo według modelu dni roboczych (łącznie z sobotą) macie prawo do 30 dni urlopu w ciągu roku. Pracując według modelu dni pracy (bez soboty) przysługuje Państwu przy pięciodniowym tygodniu pracy 25 dni urlopowych, przy czterodniowym -20 dni urlopowych. Po 25 latach pracy w tej samej firmie długość urlopu wzrasta o jeden tydzień.

Mam nową pracę. Po jakim czasie przysługuje mi urlop?
Pełnego prawa do urlopu nabywa się po przepracowaniu 6 miesięcy. Do tego czasu obowiązuje przepis, iż pracobiorca może otrzymać 2,5 dnia na miesiąc w modelu Werktage lub 2,1 dnia na miesiąc w modelu Arbeitstage.

Jakie kroki mam podjąć, aby bez problemu otrzymać urlop?
Urlop należy ustalić z pracodawca najlepiej pisemnie, chociaż teoretycznie liczy się tez umowa ustna. Ważne- potrzebna jest zgoda firmy na termin urlopu. Z drugiej strony pracobiorca nie może narzucić pracownikowi terminu urlopu. W przedsiębiorstwach z Betriebsrat (przedstawicielstwo zawodowe) obowiązuje zasada- Szef ma prawo w przypadku spornym uniemożliwić pracownikowi urlop przez zaskarżenie, (Klage), jeśli długość urlopu wynosi, co najmniej 2 tygodnie, został on zgłoszony 3 miesiące wcześniej i nawet interwencja Betriebsrat nie doprowadziła do zawarcia porozumienia w sprawie terminu urlopu.

Czy firma może odwołać mój wcześniej uzgodniony urlop?
Generalnie skreślenie przez pracodawcę wcześniej ustalonego urlopu jest możliwe, ale tylko z bardzo poważnych przyczyn.Nie zalicza się do nich sytuacja, kiedy pracodawca nie jest w stanie znaleźć na okres urlopu zastępstwa za pracownika.
Warto jest ze względu na dowody ustalić z firmą termin urlopu pisemnie.

Czy dni ustawowo wolne od pracy przedłużają urlop?
Dni ustawowo wolne od pracy podczas urlopu mają tylko ten skutek, że zużywacie Państwo o jeden dzień urlopu mniej- w żadnym jednak przypadku nie zmieniają wcześniej ustalonego terminu urlopu, czyli nie wydłużają go automatycznie.

Czy urlop może mi przepaść?
Tak, ale dopiero w przypadku, gdy trzy kolejne pełne urlopy nie zostaną skonsumowane: Wtedy przepada wszystko to, co nagromadziło się powyżej tych trzech urlopów. Dlatego też w miarę możliwości konsumujcie Państwo najlepiej urlopy na bieżąco.

Na podstawie „AK für Sie – Mitgliederzeitschrift der AK-Wien”
opracowała Grażyna Wałęga

1 thought on “Porady socjalne – przepisy dotyczące urlopu

  1. A jak wygląda sprawa urlopu przy pracy na pół etatu 88 godzin tygodniowo ?

Comments are closed.

To może Cię też zainteresować